Cato Grønnerød

Bilde av Cato Grønnerød
English version of this page
Telefon +47 22845245
Mobiltelefon +47 99350970 99 35 09 70
Rom S04-28
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3 inngang 1 4.etg.
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 Oslo

Ser du etter sakkyndig utredning? Klikk her!

Faglige interesser

 • Personlighetsvurdering
 • Rorschach-metoden
 • Wartegg-metoden
 • PAI - Personality Assessment Inventory
 • Klinisk psykologi: evaluering  av behandlingsformer
 • Virtual Reality-terapi
 • Rettspsykologi/rettspsykiatri: sakkyndighetsvurderinger
 • Psykometri, meta-analyse
 • Personlighetsmodeller (faktormodeller, motivasjon, diagnostikk)
 • Psykologiens historie: filosofisk og idehistorisk bakgrunn
 • Psykoanalytisk og eksistensiell teori om motivasjon og mening
 • Peter Wessel Zapffes teorier

Undervisning

 
 • Klinisk ferdighetstrening
 • Personlighet
 • Personlighetsvurdering
 • Psykiske lidelser
 • Psykologiens historie
 

Eksterne oppdrag

 

Emneord: Psykologisk utredning, Personlighetspsykologi, Rettspsykologi, Klinisk psykologi, Avdeling for helse- utviklings- og personlighetspsykologi

Publikasjoner

 • Callegari, Enrico; Saltyte Benth, Jurate; Selbæk, Geir; Grønnerød, Cato & Bergh, Sverre (2022). The Effect of the NorGeP–NH on Quality of Life and Drug Prescriptions in Norwegian Nursing Homes: A Randomized Controlled Trial. Pharmacy. ISSN 2226-4787. doi: 10.3390/pharmacy10010032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Callegari, Enrico; Saltyte Benth, Jurate; Selbæk, Geir; Grønnerød, Cato & Bergh, Sverre (2021). Do prescription rates of psychotropic drugs change over three years from nursing home admission? BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 21(1), s. 1–15. doi: 10.1186/s12877-021-02437-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Callegari, Enrico; Benth, Jūratė Šaltytė; Selbæk, Geir; Grønnerød, Cato & Bergh, Sverre (2020). Does Psychotropic Drug Prescription Change in Nursing Home Patients the First 6 Months After Admission? . Journal of the American Medical Directors Association. ISSN 1525-8610. 22(1), s. 101–108. doi: 10.1016/j.jamda.2020.08.034. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stridbeck, Ulf; Grøndahl, Pål & Grønnerød, Cato (2016). Expert for whom? Court-appointed versus party-appointed experts. Psychiatry, Psychology and Law. ISSN 1321-8719. 23(2), s. 246–255. doi: 10.1080/13218719.2015.1052334.
 • Nørbech, Peder C. Bryhn; Grønnerød, Cato & Hartmann, Ellen Johanne (2016). Identification with a violent and sadistic aggressor: A rorschach study of criminal debt collectors. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 98(2), s. 135–145. doi: 10.1080/00223891.2015.1063502.
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2016). Forensic psychiatric experts under the legal microscope. Legal and Criminological Psychology. ISSN 1355-3259. 21(1), s. 15–24. doi: 10.1111/lcrp.12037.
 • Grønnerød, Cato; Soilevuo Grønnerød, Jarna & Grøndahl, Pål (2015). Psychological Treatment of Sexual Offenders Against Children: A Meta-Analytic Review of Treatment Outcome Studies. Trauma, Violence, & Abuse. ISSN 1524-8380. 16(3), s. 280–290. doi: 10.1177/1524838014526043.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Stridbeck, Ulf (2014). Samarbeidsklimaet mellom rettspsykiatrisk sakkyndige og strafferettsjurister - Bedre enn sitt rykte. Lov og Rett. ISSN 0024-6980. s. 273–283.
 • Grønnerød, Cato; Overskeid, Geir & Hartmann, Ellen Johanne (2013). Under Skinner's Skin: Gauging a Behaviorist From His Rorschach Protocol. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 95(1), s. 1–12. doi: 10.1080/00223891.2012.696081.
 • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf & Grønnerød, Cato (2013). The truth and nothing but the truth: court-appointed forensic experts´experience with testifying and their perceptions of legal actors in criminal courts. Journal of Forensic Psychiatry & Psychology. ISSN 1478-9949. 24(2), s. 192–204. doi: 10.1080/14789949.2013.771278.
 • Soilevuo Grønnerød, Jarna & Grønnerød, Cato (2012). The Wartegg Zeichen Test: A Literature Overview and a Meta-Analysis of Reliability and Validity. Psychological Assessment. ISSN 1040-3590. 24(2), s. 476–489. doi: 10.1037/a0026100.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Sexton, Joseph (2012). The Magic or Myth of Expertise: A Comparison of Judgment Processes between Forensic Experts and Lay Persons Based on Psychiatric Case Vignettes. Psychiatry, Psychology and Law. ISSN 1321-8719. 19(5), s. 662–671. doi: 10.1080/13218719.2011.615812.
 • Overskeid, Geir; Grønnerød, Cato & Simonton, Dean Keith (2012). The Personality of a Nonperson: Gauging the Inner Skinner. Perspectives on Psychological Science. ISSN 1745-6916. 7(2), s. 187–197. doi: 10.1177/1745691611434212.
 • Soilevuo Grønnerød, Jarna & Grønnerød, Cato (2010). Are large drawings signs of psychological expansion or effects of drawing skills? A critical evaluation of Wartegg drawing size categories in a Finnish sample. Scandinavian Journal of Psychology. ISSN 0036-5564. 51(1), s. 63–67. doi: 10.1111/j.1467-9450.2009.00729.x.
 • Grønnerød, Cato & Hartmann, Ellen Johanne (2010). Moving Rorschach Scoring Forward. The RN-Rorschach Scoring System as an Exemplar of Simplified Scoring. Rorschachiana. ISSN 1192-5604. 31(1), s. 22–41. doi: 10.1027/1192-5604/a000003.
 • Hartmann, Ellen Johanne & Grønnerød, Cato (2009). Rorschach Variables and Big Five Scales as Predictors of Military Training Completion: A Replication Study of the Selection of Candidates to the Naval Special Forces in Norway. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 91(3), s. 254–264. doi: 10.1080/00223890902794309.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Sexton, Joseph (2009). A Comparative Case Vignette Study of Decision Making In Forensic Psychiatric Cases. International Journal of Forensic Mental Health. ISSN 1499-9013. 8(4).
 • Hartmann, Ellen Johanne; Nørbech, Peder C. Bryhn & Grønnerød, Cato (2006). Psychopathic and non-psychopathic violent offenders on the Rorschach: Discriminative features andcomparison with schizophrenic inpatient and university student samples. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 86(3), s. 291–305.
 • Grønnerød, Cato (2006). Reanalysis of the Grønnerød (2003) Rorschach temporal stability meta-analysis data set. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 86(2), s. 222–225.
 • Grønnerød, Cato (2004). Rorschach Assessment of Changes Following Psychotherapy: A Meta-Analytic Review. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 83, s. 256–276.
 • Grønnerød, Cato (2003). Temporal stability in the Rorschach method: A meta-analytic review. Journal of Personality Assessment. ISSN 0022-3891. 80(3), s. 272–293.

Se alle arbeider i Cristin

 • Grønnerød, Cato; Mikaelsson, Jan Josef & Hommeren, Ole Jørgen (2021). Innføring av HoNOS i en psykoseseksjon: erfaringer og anbefalinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(12), s. 1038–1045.
 • Grønnerød, Cato (2021). Hvorfor mister fagfolk gangsynet i møte med Rorschach-metoden? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(9), s. 746–751.
 • Grønnerød, Cato; Soilevuo Grønnerød, Jarna & Grøndahl, Pål (2015). Does psychological treatment of Sexual offenders against children (SOAC) reduce recidivism?
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills or Battle of Worlds?
 • Grønnerød, Cato; Grøndahl, Pål & Stridbeck, Ulf (2013). Forensic Psychiatric Experts and Legal Practitioners: Battle of Wills of Battle of Worlds.
 • Grønnerød, Cato (2012). Flere briller. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(10).
 • Grønnerød, Cato (2012). Et metodisk problem? Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Grønnerød, Cato (2012). Hva psykologer kan bidra med. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(6), s. 608–609.
 • Grønnerød, Cato; Frostad Haakonsen, Jon & Gustavsen, Espen (2012). Multimethod Clinical Assessment of Therapy Outcome.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf; Værøy, Henning & Brauer, Harald (2012). En tipunktsplan for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(15), s. 1727–1728.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato; Stridbeck, Ulf; Værøy, Henning & Brauer, Harald (2012). P. Grøndahl og medarbeidere svarer professor Øyvind Thomassen (Kritikk av 10 punktsliste for bedre rettspsykiatri. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(19).
 • Grønnerød, Cato (2011). En trygg havn. [Avis]. Aftenposten.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Sexton, Joseph (2011). A Comparison of Expert and Layperson Assessments of Forensic Psychiatric Case Vignettes.
 • Grøndahl, Pål; Grønnerød, Cato & Sexton, Joseph (2009). A comparative case vignette study of decision making in forensic psychiatric cases.
 • Grønnerød, Cato (2002). Issues of Reliability and Validity in the Results from Two Meta-Analyses.
 • Grønnerød, Cato (2004). Stability and Change in the Rorschach Method. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. sep. 2010 11:33 - Sist endret 1. des. 2020 11:40