Deltakelse i NORTRAS

The Nordic Psychotherapy Training Study (NORTRAS) er en studie som går parallelt med praktikum på 11. og 12. semester ved profesjonsprogrammet i psykologi. Vi undersøker prosessene som skjer underveis i opplæringen av psykoterapeuter, samt prosesser og utfall av studentterapiene på praktikum. Studien forgår ved fem universiteter i Danmark, Sverige og Norge, og deltar i den internasjonale opplæringsstudien SPRISTAD ved Society for Psychotherapy Research.

Mål

Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om forhold som er av betydning for opplæring og utøvelse av effektiv psykoterapi. Økt kunnskap om opplæring av terapi vil bidra til å bedre kvaliteten på læringsprogrammene, som i sin tur vil sikre den profesjonelle kvaliteten og komme klienter til nytte. Psykologer har et bredt nedslagsfelt, og optimalisering av psykologutdanningen vil derfor ha stor samfunnsmessig betydning.

Hva innebærer det å delta?

I studien blir studentterapeuter, veiledere, klienter og klinikkledere ved psykologiske institutter på deltakende universiteter invitert til å delta. Studenter kan delta som studentterapeuter og/eller gruppemedlemmer i veiledningsgruppen.

Deltakelse som studentterapeut

Helt konkret vil deltakelse som studentterapeut innebære:

  • At videoopptak fra terapi og veiledning lagres i en sikker database og brukes til forskning. 
  • Å svare på spørreskjema som kommer på mail
  • I tillegg kan noen bli forespurt om å bli intervjuet om spesifiserte tema etter avsluttet terapi

Det blir uansett tatt videoopptak av terapiene i praktikum. Forskjellen dersom man deltar som studentterapeut i NORTRAS, er at videomaterialet lagres i NORTRAS-databasen etter at praktikum er ferdig. Videopptakene lagres i egen mappe som kun et fåtall har tilgang til, og hver terapi- og veiledningsprosess vil for de fleste bare bli analysert av et fåtall prosjektmedarbeidere.

Administreringen av videopptakene er gjort på et blunk. Spørreskjemaene som studentterapeutene får tilsendt på mail tar litt lengre tid. Disse skal besvares før, under og rett etter endt terapi/veiledning. Noen spørreskjemaer kommer i tre ukers intervaller under hele terapiforløpet, mens andre kun skal besvares én gang før eller etter endt terapi. Tidligere deltakere har brukt anslagsvis 20-60 minutter på skjemaene som skal besvares én gang, og rundt 3 minutter på skjemaene som skal besvares flere ganger.

Deltakelse som gruppemedlem

Å delta som gruppemedlem innebærer at du tillater at veiledningstimene som omhandler klienten til en annen studentterapeut kan filmes og inngå i studien. De som deltar som gruppemedlemmer mottar altså ingen spørreskjemaer, og deltar heller ikke med video fra egen terapi.

Hvis du synes dette høres greit ut, er det veldig verdifullt for prosjektet om du velger å delta – enten som studentterapeut og/eller som gruppemedlem i veiledningsgruppen. Dersom du samtykker til å delta som gruppemedlem tillater du i praksis at andre kan delta i studien.

Gi ditt samtykke her

For å samtykke, går du inn på følgende lenke og signerer: https://nettskjema.uio.no/a/nortras-samtykke

Signeringen skjer med MinID eller BankID. Samtykkeerklæringen vil lagres direkte i TSD – «Tjeneste for sensitive data» ved UiO (http://www.uio.no/tjenester/it/forskning/sensitiv/).

Kontakt oss 

Ikke nøl med å ta kontakt med vit.ass Vetle Vongraven (vetle.vongraven@psykologi.uio.no; 411 43 176) eller forskningslederne Hanne Strømme (hanne.stromme@psykologi.uio.no; 400 40 280) og Hanne Weie Oddli (hanne.oddli@psykologi.uio.no; 400 40 280) hvis du har noen spørsmål!