English version of this page

Hjerneliv: Sunt sinn fra 0 til 100 år

Optimalisere bruken av hjerneavbilding i europeiske kohorter

Om prosjektet

Vårt hovedmål er å identifisere faktorer som påvirker hjerne, kognitiv og mental helse ved ulike stadier av livet. Ved kombinering, sammenligning og utvikling av store europeiske nevroundersøkelser av aldersforskjeller og endringer, vil vi få en enestående database av en finkornet hjerne, med kognitive og psykiske målinger av helse på mer enn 6.000 personer. Longitudinell avbildning av hjernen, genetiske data og helseopplysninger er tilgjengelige, samt kognitive / psykiske målinger som samlet overstiger 40.000 undersøkelser totalt. Ved å knytte disse data, også til flere databaser og biobanker, inkludert fødselsregistre, nasjonale og regionale arkiver, og ved å utvikle dem med ny datainnsamling og nye målinger, vil vi fokusere på risiko- og beskyttelsesfaktorer i hjernen, kognitiv og mental helse gjennom hele livsløpet.

Ved å arbeide med blant annet helsemyndigheter, vil prosjektet gi et kunnskapsgrunnlag for politiske strategier i forbindelse med forebygging og intervensjon. Dette vil forbedre klinisk praksis og folkehelsepolitikk for hjerne, kognitiv og mental helse.

Prosjektet er realisert av et nært samarbeid mellom små og mellomstore bedrifter (SMB), og store europeiske hjerneforskningssentre.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av EU's Horisont 2020 Research and innovation program (Grant agreement no. 732592)

Samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Psykologisk institutt og samarbeidspartnere ved University of Umeå, University of Oxford, Max Planck Institute for Human Development, University of Barcelona, The Capital Region of Denmark, The Medical Research Council UK, Vitas AS, Norwegian Institute of Public Health, VU University Amsterdam, University of Geneva, The Ragnar Frisch Centre for Economic Research, University of Cambridge and University of Lübeck.

Publisert 20. des. 2016 10:54 - Sist endret 18. jan. 2021 11:39

Kontakt

Prosjektleder

Professor Kristine B Walhovd 

Prosjekttype

Research and innovation action (RIA)

Horizon 2020 finansiering

EUR 10,000,000

Prosjektperiode

60 måneder

Startdato

1. januar 2017

Sluttdato

31. desember 2021

 

Deltakere

 • Kristine Beate Walhovd
 • Anders Martin Fjell
 • Lars Nyberg
 • Sara Pudas
 • Klaus Ebmeier
 • Heidi Johansen-Berg
 • Ulman Lindenberger
 • Sandra Düzel
 • Andreas Brandmaier
 • David Bartrés-Faz
 • William Baare
 • Lene Cividanes
 • Kathrine Skak Madsen
 • Hartwig Siebner
 • Nina L.H. Reislev
 • Rik Henson
 • Lorraine Tyler
 • Gabriel Ziegler
 • Roger Kievit
 • Christian A. Drevon
 • Thomas E. Gundersen
 • Camilla Stoltenberg
 • Brena Penninx
 • Paolo Ghisletta
 • Ole Rogeberg
Detaljert oversikt over deltakere