English version of this page

Forståelse av følelsesuttrykk hos barn på tvers av kulturer

Dette prosjektet ser på kulturens betydning for barns forståelse av følelsesuttrykk, med fokus på barn mellom 2-3 og 11-12 år.

Om prosjektet

Barns forståelse av menneskelige følelser har blitt studert de siste 30 år.

Få prosjekter har imidlertid undersøkt hvilken betydning kultur har for forståelse av følelser. Bedre kunnskap kan medvirke til identifisering av vesentlige sosiale og kulturelle faktorer som påvirker barns emosjonsforståelse, og utvikle intervensjonsprogrammer for å fremme en slik forståelse i skolen. Data har blitt hentet fra Europa (Norge, Danmark, Frankrike, Sveits, Spania og Italia), fra Amerika (Canada, Quechua fra Peru, samt fattige og rike barn fra Brasil), fra vest-Afrika (Fongbé fra Benin), Midt-Østen (Arabisk kristne or muslimer fra Libanon og Jordan), samt Australia.

Mål

Prosjektet har fire hovedmål:

  • Utforske kulturens innvirkning på barns forståelse av følelsesuttrykk

  • Studer effekten av kjønn, sosio-økonomisk bakgrunn og religion

  • Reflektere rundt gjennomføringen av intervensjonsprogrammer som fremmer utvikling av forståelse av følelsesuttrykk i barnehager og skole

  • Videreutvikle Test of Emotion Comprehension (TEC) som til nå har blitt oversatt til 18 språk: arabisk, dansk, engelsk, fongbé, fransk, gresk, hollandsk, islandsk, italiensk, katalansk, kinesisk, norsk, polsk, portugisisk, quechua, spansk, tyrkisk, tysk,

Bakgrunn

Prosjektet befinner seg i skjæringspunktet mellom utviklings-, kultur-, differensial- og pedagogisk psykologi. Det bygger på en tradisjon i internasjonal forskning i feltet som vedrører utviklingen av barns emosjonelle kompetanse (det vil si evnen til å erfare, gjenkjenne, uttrykke, kontrollere, regulere og forstå følelsesutrykk).

Samarbeid

Forståelse av følelsesutrykk hos barn på tvers av kulturer er et pågående prosjekt som involverer samarbeid med flere universiteter i Europa (for eksempel København, Paris X, Lausanne, Milano Bicocca, Torino, Pavia, Castellon, Madrid, Oviedo), USA (Harvard), Canada Montreal), Brasil (Pernambuco), Midt-Østen (IMS-Beirut) og Australia (Sydney).

Finansiering

Prosjektet er eksternt finansiert med bidrag fra Canada, Frankrike, Spania, Sveits samt Universitet i Oslo. 

Publisert 18. okt. 2010 14:29 - Sist endret 6. mai 2014 23:55