Kognitiv utvikling og omsorgssvikt (avsluttet)

Barn og voksne er utstyrt med et kontrollsenter i hjernen, ofte kalt eksekutive funksjoner. Dette kontrollsenteret hjelper oss å styre vår oppmerksomhet, atferd og følelser. Hvordan påvirker omsorgssvikt utviklingen av disse funksjonene hos barn og unge?

Foto: colourbox

Om prosjektet

Eksekutive funksjoner utvikler seg i barndommen og inn i ungdomstiden. Studier på hjernen har vist at hjerneområder som er involvert i å styre vår oppmerksomhet er veldig sårbare for stress, som for eksempel omsorgssvikt. Vi ønsker å se om slik påvirkning på hjernen kan vise seg i barns eksekutive funksjoner og utviklingen av sosiale og følelsesmessige problemer senere i livet. Deltakere i studien er barn i sitt siste år i barnehagen (5-6 år). Dette er en alder hvor eksekutive funksjoner utvikles raskt og blir stadig viktigere for at barnet skal delta i sosiale sammenhenger og i læringssituasjoner. Oppgavene barna skal gjøre omhandler deres oppmerksomhet og hvordan oppmerksomheten påvirkes av følelser. Eksempler på oppgaver vil være å vente på en ønsket premie og gjøre oppgaver på pc hvor barnet vil se ulike ansiktsuttrykk som de skal huske.

Mål

Mål med prosjektet er å utvikle bedre kunnskap om utviklingen av kognitive faktorer hos barne- og ungdomsgrupper utsatt for sterke negative erfaringer i oppveksten. Vi ønsker å få mer kunnskap om sammenhengen mellom omsorgssvikt, kognitiv utvikling, sosiale og emosjonelle problemer.

 

Publisert 31. jan. 2013 16:22 - Sist endret 8. sep. 2021 11:45