Effekten av distanseringstiltak, isolasjon og karantene knyttet til Koronaviruset på psykisk helse

- og hvordan dette påvirker evnen til å følge myndighetens helserelaterte råd

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, tegnefilm, publikum.

Vi mangler informasjon om hvordan menn har det under pandemien. Hjelp forskere til bedre å forstå mentale plager hos menn under koronapandemien. 

Vil du delta i en kort undersøkelse som foregår daglig over 40 dager og tar ca. 3 minutter å besvare? Studien er pågående på et par tusen deltakere allerede og er del av en større undersøkelse om psykisk helse under pandemien.

Vi trenger flere svar fra menn som er sterkt underrepresentert i studien. Resultatene vil være avgjørende for forståelse av mental helse hos menn under og etter pandemien. Alle voksne menn (fra og med 18 år) kan delta i studien.

Klikk her for mer informasjon

Publisert 27. mars 2020 15:15 - Sist endret 2. mars 2021 09:59