Effekten av distanseringstiltak, isolasjon og karantene knyttet til Koronaviruset på psykisk helse

- og hvordan dette påvirker evnen til å følge myndighetens helserelaterte råd

Bildet kan inneholde: mennesker, sosial gruppe, samfunnet, tegnefilm, publikum.

Datainnsamlingsperioden er nå over for denne runden av undersøkelsen

Data er nå samlet for første målepunkt ved vår studie. Takk til alle deltakere! Vi tar kontakt på nytt når tiden er inne for måletidspunkt 2 og måletidspunkt 3, etter at regjeringens tiltak er fjernet og etter pandemitiden.

Publisert 27. mars 2020 15:15 - Sist endret 10. mars 2021 13:26