Omid V. Ebrahimi

Dobbelkompetansestipendiat - Psykologisk Institutt
Bilde av Omid V. Ebrahimi
English version of this page
Mobiltelefon 902 32 909
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Personspesifikk psykologisk behandling

 • Depresjon og angst

 • Integrering av idiografiske og nomotetiske forståelsesmodeller av psykisk helse

 • Komplekse systemer, grafteori og nettverksmodeller

 • Vitenskapsteori

 • Psykisk helse og smittevernsetterlevelse under pandemier (i.e., COVID-19)

Prosjekter

1) A Complex Systems Approach to Mental Health: Towards a Comprehensive Understanding of Complex Comorbid States
Prosjekt Dobbelkompetanse ved Universitetet i Oslo og Modum Bad. Prosjektet benytter seg av komplekse systemer- og nettverksparadigmet i utforskningen av psykopatologi på to nivåer. Ett individfokusert nivå med longitudinelle og intensive oppfølgninger av enkeltindivider for å se på utviklingen av psykopatologi hos individet over tid. Det andre nivået omgår undersøkelsen av stabile nettverksstrukturer på tvers av individer innenfor avgrensede sykdomsbilder. Prosjektet utforsker også endring i individbaserte- og gruppebaserte nettverksstrukturer i respons til psykologisk behandling, med potensielle implikasjoner for persontilpasset forståelse av psykopatologi og personalisert behandling.

Veiledere: Sverre Urnes Johnson (Hovedveileder), Ole Andre Solbakken (Biveileder) og Asle Hoffart (Biveileder).

2) Psykisk helse og dens sammenheng med sosiale distanseringstiltak, isolasjon og karantene knyttet til Koronaviruset.
Prosjektet er en longitudinell studie av den voksne norske befolkningen som er blitt fulgt helt siden starten av pandemien siden mars 2020. Prosjektets hovedfokus hviler på forståelsen av prosesser som samvarierer med psykiske plager under pandemier, i tillegg til forståelsen av smittevernsatferd som etterlevelse av tiltak og vaksineskepsis under pandemier.

Bakgrunn

 • Cand. psychol., Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, vår 2019.

 • Arbeidet for Center for Anxiety and Related Disorders i team ledet av Todd J. Farchione og David H. Barlow. Boston, Massachusetts, USA.

 • University of California, Berkeley – The Berkeley Clinical Science Practicum Program (2019).

 • The University of Hong Kong (HKU), 2016.

Undervisning

Internasjonalt samarbeid

 • Sacha Epskamp, University of Amsterdam.

 • Daniel J. Bauer, University of North Carolina at Chapel Hill.

 • Cecilia Cheng, The University of Hong Kong (HKU).

Andre tilknytninger

 • Modum Bad Psykiatrisk Sykehus og Forskningssenter.

 • Traumepoliklinikken Modum Bad, Oslo.

 • Institutt for Psykologisk Rådgivning, IPR.

Emneord: Klinisk Psykologi, Depresjon, Angst, Traumelidelser og dissosiasjon, Metode, Psykometri, Mental helse under pandemier, COVID-19, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2020 11:07 - Sist endret 23. jan. 2022 10:20