Omid V. Ebrahimi

Dobbelkompetansestipendiat - Psykologisk Institutt
Bilde av Omid V. Ebrahimi
English version of this page
Mobiltelefon 902 32 909
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Personspesifikk psykologisk behandling

 • Depresjon og angst

 • Integrering av idiografiske og nomotetiske forståelsesmodeller av psykisk helse

 • Komplekse systemer, grafteori og nettverksmodeller

 • Vitenskapsteori

 • Psykisk helse og smittevernsetterlevelse under pandemier (i.e., COVID-19)

Prosjekter

1) A Complex Systems Approach to Mental Health: Towards a Comprehensive Understanding of Complex Comorbid States
Prosjekt Dobbelkompetanse ved Universitetet i Oslo og Modum Bad. Prosjektet benytter seg av komplekse systemer- og nettverksparadigmet i utforskningen av psykopatologi på to nivåer. Ett individfokusert nivå med longitudinelle og intensive oppfølgninger av enkeltindivider for å se på utviklingen av psykopatologi hos individet over tid. Det andre nivået omgår undersøkelsen av stabile nettverksstrukturer på tvers av individer innenfor avgrensede sykdomsbilder. Prosjektet utforsker også endring i individbaserte- og gruppebaserte nettverksstrukturer i respons til psykologisk behandling, med potensielle implikasjoner for persontilpasset forståelse av psykopatologi og personalisert behandling.

Veiledere: Sverre Urnes Johnson (Hovedveileder), Ole Andre Solbakken (Biveileder) og Asle Hoffart (Biveileder).

2) Psykisk helse og dens sammenheng med sosiale distanseringstiltak, isolasjon og karantene knyttet til Koronaviruset.
Prosjektet er en longitudinell studie av den voksne norske befolkningen som er blitt fulgt helt siden starten av pandemien siden mars 2020. Prosjektets hovedfokus hviler på forståelsen av prosesser som samvarierer med psykiske plager under pandemier, i tillegg til forståelsen av smittevernsatferd som etterlevelse av tiltak og vaksineskepsis under pandemier.

Bakgrunn

 • Cand. psychol., Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, vår 2019.

 • Arbeidet for Center for Anxiety and Related Disorders i team ledet av Todd J. Farchione og David H. Barlow. Boston, Massachusetts, USA.

 • University of California, Berkeley – The Berkeley Clinical Science Practicum Program (2019).

 • The University of Hong Kong (HKU), 2016.

Undervisning

Internasjonalt samarbeid

 • Sacha Epskamp, University of Amsterdam.

 • Daniel J. Bauer, University of North Carolina at Chapel Hill.

 • Cecilia Cheng, The University of Hong Kong (HKU).

Andre tilknytninger

 • Modum Bad Psykiatrisk Sykehus og Forskningssenter.

 • Traumepoliklinikken Modum Bad, Oslo.

 • Institutt for Psykologisk Rådgivning, IPR.

Emneord: Klinisk Psykologi, Depresjon, Angst, Traumelidelser og dissosiasjon, Metode, Psykometri, Mental helse under pandemier, COVID-19, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

 • Sinkerud Johnson, Miriam; Skjerdingstad, Nora; Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2021). Parenting in a Pandemic: Parental Stress, Anxiety and Depression Among Parents During the Government-Initiated Physical Distancing Measures Following the First Wave of COVID-19. Stress and Health. ISSN 1532-3005. doi: 10.1002/smi.3120.
 • Skjerdingstad, Nora; Sinkerud Johnson, Miriam; Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle & Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Parental burnout during the COVID-19 pandemic. Family Process. ISSN 0014-7370. doi: 10.1111/famp.12740.
 • Amundsen, Ole Myklebust; Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes & Ebrahimi, Omid V. (2021). Pandemic Information Dissemination and Its Associations With the Symptoms of Mental Distress During the COVID-19 Pandemic: Cross-sectional Study. JMIR Formative Research. ISSN 2561-326X. 5(12). doi: 10.2196/28239. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ebrahimi, Omid Vakili; Burger, Julian; Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2021). Within- and across-day patterns of interplay between depressive symptoms and related psychopathological processes: a dynamic network approach during the COVID-19 pandemic. BMC Medicine. ISSN 1741-7015. 19(1), s. 1–17. doi: 10.1186/s12916-021-02179-y.
 • Halsøy, Øyvind; Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle & Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Insomnia Symptoms in the General Population During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 12. doi: 10.3389/fpsyt.2021.762799.
 • Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2021). Viral mitigation and the COVID-19 pandemic: factors associated with adherence to social distancing protocols and hygienic behaviour. Psychology and Health. ISSN 0887-0446. doi: 10.1080/08870446.2021.1960987.
 • Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes & Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Loneliness during the COVID-19 pandemic: change and predictors of change from strict to discontinued social distancing protocols. Anxiety, Stress, & Coping. ISSN 1061-5806. doi: 10.1080/10615806.2021.1958790.
 • Skjerdingstad, Nora; Sinkerud Johnson, Miriam; Johnson, Sverre Urnes; Hoffart, Asle & Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Feelings of Worthlessness Links Depressive Symptoms and Parental Stress: A Network Analysis during the COVID-19 Pandemic. European psychiatry. ISSN 0924-9338. s. 1–28. doi: 10.1192/j.eurpsy.2021.2223.
 • Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes & Ebrahimi, Omid Vakili (2021). The network of stress-related states and depression and anxiety symptoms during the COVID-19 lockdown. Journal of Affective Disorders. ISSN 0165-0327. doi: 10.1016/j.jad.2021.07.019.
 • Ebrahimi, Omid Vakili; Sinkerud Johnson, Miriam; Ebling, Sara ; Amundsen, Ole Myklebust; Halsøy, Øyvind & Hoffart, Asle [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Risk, Trust, and Flawed Assumptions: Vaccine Hesitancy During the COVID-19 Pandemic. Frontiers In Public Health. ISSN 2296-2565. 9. doi: 10.3389/fpubh.2021.700213.
 • Sinkerud Johnson, Miriam; Skjerdingstad, Nora; Ebrahimi, Omid V.; Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2021). Mechanisms of parental distress during and after the first COVID-19 lockdown phase: A two-wave longitudinal study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(6), s. 1–17. doi: 10.1371/journal.pone.0253087.
 • Solbakken, Ole Andre; Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle; Monsen, Jon Trygve & Johnson, Sverre Urnes (2021). Emotion regulation difficulties and interpersonal problems during the COVID-19 Pandemic: Predicting anxiety and depression. Psychological Medicine. ISSN 0033-2917. doi: 10.1017/S0033291721001987.
 • Cheng, Cecilia; Wang, Hsin-yi & Ebrahimi, Omid Vakili (2021). Adjustment to a “New Normal:” Coping Flexibility and Mental Health Issues During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. doi: 10.3389/fpsyt.2021.626197.
 • Ebrahimi, Omid Vakili; Hoffart, Asle & Johnson, Sverre Urnes (2021). Physical Distancing and Mental Health During the COVID-19 Pandemic: Factors Associated With Psychological Symptoms and Adherence to Pandemic Mitigation Strategies. Clinical Psychological Science. ISSN 2167-7026. doi: 10.1177/2167702621994545.
 • Cheng, Cecilia; Ebrahimi, Omid V. & Lau, Yan-ching (2020). Maladaptive coping with the infodemic and sleep disturbance in the COVID‐19 pandemic. Journal of Sleep Research. ISSN 0962-1105. doi: 10.1111/jsr.13235.
 • Hoffart, Asle; Johnson, Sverre Urnes & Ebrahimi, Omid V. (2020). Loneliness and social distancing during the COVID-19 pandemic: Risk factors and associations with psychopathology. Frontiers in Psychiatry. ISSN 1664-0640. 11:589127, s. 1–9. doi: 10.3389/fpsyt.2020.589127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Johnson, Sverre Urnes; Ebrahimi, Omid V. & Hoffart, Asle (2020). PTSD symptoms among health workers and public service providers during the COVID-19 outbreak. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. doi: 10.1371/journal.pone.0241032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ebrahimi, Omid V.; Pallesen, Ståle; Kenter, Robin Maria Francisca & Nordgreen, Tine (2019). Psychological interventions for the Fear of Public Speaking: A Meta-analysis. . Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 10:488, s. 1–27. doi: 10.3389/fpsyg.2019.00488. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 16. jan. 2020 11:07 - Sist endret 24. des. 2021 09:30