Omid V. Ebrahimi

Dobbelkompetansestipendiat - Psykologisk Institutt
Bilde av Omid V. Ebrahimi
English version of this page
Mobiltelefon 902 32 909
Rom S02-16
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Personspesifikk psykoterapi

 • Psykopatologi

 • Idiografiske og nomotetiske metoder

 • Integrative forskningsmetoder – kombinering av prosess- og utfallsforskning

 • Komplekse systemer, grafteori og nettverksmodeller

 • Vitenskapsteori

 • Integrative terapiformer

 • Psykisk helse under pandemier (i.e., COVID-19)

Prosjekt

Prosjekt Dobbelkompetanse ved Universitetet i Oslo og Modum Bad. Prosjektet benytter seg av komplekse systemer- og nettverksparadigmet i utforskningen av psykopatologi på to nivåer. Ett individfokusert nivå med longitudinelle og intensive oppfølgninger av enkeltindivider for å se på utviklingen av psykopatologi hos individet over tid. Det andre nivået omgår undersøkelsen av stabile nettverksstrukturer på tvers av individer innenfor avgrensede sykdomsbilder. Prosjektet utforsker også endring i individbaserte- og gruppebaserte nettverksstrukturer i respons til psykologisk behandling, med potensielle implikasjoner for persontilpasset forståelse av psykopatologi og personalisert behandling.

Veiledere: Sverre Urnes Johnson (Hovedveileder), Ole Andre Solbakken (Biveileder) og Asle Hoffart (Biveileder).

Bakgrunn

 • Cand. psychol., Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, vår 2019.

 • Arbeidet for Center for Anxiety and Related Disorders i team ledet av Todd J. Farchione og David H. Barlow. Boston, Massachusetts, USA.

 • University of California, Berkeley – The Berkeley Clinical Science Practicum Program (2019).

 • The University of Hong Kong (HKU), 2016.

Undervisning

Eksterne samarbeidspartnere

 • Richard J. McNally, Harvard University.

Andre tilknytninger

 • Modum Bad Psykiatrisk Sykehus og Forskningssenter.
 • Traumepoliklinikken Modum Bad, Oslo.
 • Institutt for Psykologisk Rådgivning, IPR.
Emneord: Klinisk Psykologi, Depresjon, Angst, Traumelidelser og dissosiasjon, Metode, Psykometri, Mental helse under pandemier, COVID-19, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

Publisert 16. jan. 2020 11:07 - Sist endret 13. jan. 2021 09:34