Omid Ebrahimi

Stipendiat - Psykologisk institutt
Bilde av Omid Ebrahimi
English version of this page
Mobiltelefon 902 32 909
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1094 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Personspesifikk psykoterapi

 • Psykopatologi

 • Idiografiske og nomotetiske metoder

 • Integrative forskningsmetoder – kombinering av prosess- og utfallsforskning

 • Komplekse systemer, grafteori og nettverksmodeller

 • Vitenskapsteori

 • Integrative terapiformer

 • Psykologiske effekter av pandemier

Prosjekt

Prosjekt Dobbelkompetanse ved Universitetet i Oslo og Modum Bad. Prosjektet benytter seg av komplekse systemer- og nettverksparadigmet i utforskningen av psykopatologi på to nivåer. Ett individfokusert nivå med longitudinelle og intensive oppfølgninger av enkeltindivider for å se på utviklingen av psykopatologi hos individet over tid. Det andre nivået omgår undersøkelsen av stabile nettverksstrukturer på tvers av individer innenfor avgrensede sykdomsbilder. Prosjektet utforsker også endring i individbaserte- og gruppebaserte nettverksstrukturer i respons til psykologisk behandling, med potensielle implikasjoner for persontilpasset forståelse av psykopatologi og personalisert behandling.

Veiledere: Sverre Urnes Johnson (Hovedveileder), Ole Andre Solbakken (Biveileder) og Asle Hoffart (Biveileder).

Bakgrunn

 • Cand. psychol., Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen, vår 2019.

 • Arbeidet for Center for Anxiety and Related Disorders i team ledet av Todd J. Farchione og David H. Barlow. Boston, Massachusetts, USA.

 • University of California, Berkeley – The Berkeley Clinical Science Practicum Program (2019).

 • The University of Hong Kong (HKU), 2016.

Eksterne samarbeidspartnere

 • Richard J. McNally, Harvard University.

Andre tilknytninger

 • Modum Bad Psykiatrisk Sykehus og Forskningssenter.
 • Institutt for Psykologisk Rådgivning, IPR.
Emneord: Klinisk psykologi, Metode, Avdeling for klinisk psykologi

Publikasjoner

Publisert 16. jan. 2020 11:07 - Sist endret 13. okt. 2020 11:23