English version of this page

Rettspsykologisk forskningsgruppe

Vi er en tverrfaglig forskergruppe med base i Psykologisk institutt. Innenfor rettpsykologien forsker vi mest på vitnepsykologiske spørsmål.

Problemstillinger

  • Hvor nøyaktige er vi som observatører og formidlere av personlige, sosiale og historiske begivenheter?

  • Hvor flinke er vi til å oppdage at andres beretninger ikke er sannferdige?

  • Hvor pålitelige er troverdige vitner?

  • Hvilke faktorer styrer våre vurderinger av vitners pålitelighet og troverdighet?

Gruppen forsker i en internasjonal tradisjon hvor modellstudier i laboratoriet kombineres med studiet av vitner til planlagte og ikke-planlagte realistiske hendelser, og har i løpet av de siste 10 år produsert en rekke resultater med relevans for dagligliv, etterforskning og rettssal.

Crédible ? Le suspect et ses émotions
Crédible ? Le suspect et ses é

Publisert 28. jan. 2011 13:51 - Sist endret 18. aug. 2021 12:39

Kontakt

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter