English version of this page

Forskerstøtte

Forskningsadministrasjonen ved PSI

 

Elisabeth Gråbøl-Undersrud - Forskningsadministrativ leder   

  • Overordnet ansvar, Forskningsstrategi, Søknadsstøtte, Karriereutvikling

Aino Rinhaug - Forskningsrådgiver

  • Søknadsstøtte, Karriereutvikling

Tormod Eide - Forskningsrådgiver

  • Internetisk komité, Cristin, Ephorte, Prosjektdrift

Stian Andreassen - Forskningsrådgiver 

  • Prosjektdrift, Rapportering

Torgrim Langleite - Datahåndterer/Personvernansvarlig

  • Personvernkontakt, Datahåndtering, Lagringsløsninger, ForskPro, Intern fremlegging av helseprosjekt, NSD/REK-søknader, DPIA, Databehandler/samarbeids/overføringsavtaler, Innføring av nye verktøy/løsninger, ROS, Laboratorier/CTNC, Infrastrukturmidler, Forskningsassistenter

Bendik Erdal - Forskningstekniker

  • TSD/Nettskjema-støtte, Qualtrics, Dataorganisering/rydding, Master/Hovedoppgave-registrering, Nettsider for studentprosjekt