English version of this page

Forskerstøtte

Image may contain: Clothing, Jeans, Joint, Bicycle, Helmet.
 • Rutiner for forskning
  • Prosjektgodkjenning, datahåndteringsplan (DMP), prosjektregistrering, studentprosjekt, samarbeidsavtaler, rekruttering.
 • Forskningsinfrastruktur
  • Laboratorier, datainnsamling på nett, datalagring og bearbeiding, internetisk komité, assistentressurser, interne midler til forskningsinfrastruktur.
 • Søknadsstøtte
  • Godkjenningsprosess, krav til søker, frikjøp og kontorplass, prosjektinnvilgelse.
 • Finansieringskilder
  • Årshjul, frister.
 • Intern finansiering
  • Satser, retningslinjer.

Kontakt forskningsadministrasjonen

Elisabeth Gråbøl-Undersrud - Forskningsadministrativ leder   

 • Overordnet ansvar, forskningsstrategi, søknadsstøtte, karriereutvikling

Mari Gakkestad - Forskningsrådgiver

 • Søknadsstøtte, prosjektdrift, rapportering

Aino Rinhaug - Forskningsrådgiver

 • Søknadsstøtte, karriereutvikling

Tormod Eide - Forskningsrådgiver

 • Internetisk komité, Cristin, ePhorte, prosjektdrift, rapportering

Stian Andreassen - Forskningsrådgiver 

 • Prosjektdrift, rapportering

Torgrim Langleite - Datahåndterer/Personvernansvarlig

 • Personvernkontakt, datahåndtering, lagringsløsninger, ForskPro, intern fremlegging av helseprosjekt, NSD/REK-søknader, DPIA, databehandler/samarbeids/overføringsavtaler, innføring av nye verktøy/løsninger, ROS, laboratorier/CTNC, infrastrukturmidler, forskningsassistenter

Bendik Erdal - Forskningstekniker

 • TSD/Nettskjema-støtte, Qualtrics, dataorganisering/rydding, master/hovedoppgaveregistrering, nettsider for studentprosjekt