Vi kan trene hukommelsen og den varer

Ny doktoravhandling levner ingen tvil: Vi kan trene opp hukommelsen og treningseffekten varer over tid.

Forskning tyder på at hukommelsestrening virker for alle friske voksne personer, så vel unge som eldre. Foto: Colourbox.com

Forskning har vist at hukommelsestrening kan gi resultater hos både unge og eldre voksne. Vi vet likevel ikke hva som gjør at noen forbedrer seg mer enn andre, eller hvor lenge endringene kan vare.

Kunne se effekten

Postdoktor ved Psykologisk institutt, UiO, Anne Cecilie Sjøli Bråthen, har forsket på effekten av hukommelsestrening hos 143 friske voksne personer i 20- og 70-årene, hun har undersøkt om treningseffektene kan opprettholdes over flere år og hvorfor noen har mer utbytte av treningen enn andre.

På bilder av aktiviteten i hjernen og størrelsen på områdene i hjernen, som er viktige for hukommelsen, kunne hun se treningsutbyttet til hver enkelt deltaker i studien.

Bråthen og hennes medarbeidere fant noen faktorer som påvirket effekten av hukommelsestreningen. Analysene viste blant annet at kvinner, unge mennesker og personer med generelt gode mentale evner hadde noe mer nytte av treningen.

Nyttig for alle

Anne Cecilie Sjøli Bråthen sier at det hjelper å utfordre hjernen hver dag. Foto: UiO

– Men det betyr ikke at de som faller utenfor den gruppen ikke bør eller kan trene hukommelsen. Så langt ser det ut til at man kan trene hukommelsen uansett alder, kjønn og på tross av ulikheter i livsstilsfaktorer som for eksempel kroppsmasseindeks og blodtrykk, sier Bråthen.

Tre år etter hukommelsestreningen så forskerne at personene fortsatt hadde utbytte av den.

Nå studerer Bråthen sammenhengen mellom endringer i hjernen og resultatene på hukommelsestreningen, dvs. om hjerneendringene, som følge av treningen, kan henge sammen med hvor godt deltagerne opprettholdt hukommelsesendringene etter tre år.

Resultatene så langt er lovende og viser at friske voksne personer kan ha utbytte av hukommelsestrening over tid, uansett alder.

Anne Cecilie Sjøli Bråthen disputerte 6. desember 2018 ved Psykoligisk institutt. Hun fortsetter som postdoktor ved Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC).


Omtale

Legg handlelista i lomma og tren hukommelsen (NRK.no og NRK Nyhetsmorgen)


Relevante studier

Relevant forskningsgruppe

Senter for livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

Publisert 18. jan. 2019 10:42 - Sist endret 22. jan. 2019 14:38