2014

Publisert 24. mars 2014 08:00

Hva er det som gjør at en pasient velger å avbryte et behandlingsopplegg for rusmisbruk? Det viser seg at forskerne har lett etter årsakene på feil sted.