Lars Roar Frøyland

PhD candidate
Image of Lars Roar Frøyland
Norwegian version of this page
Mobile phone +4791310076
Room X311
Username
Visiting address Stensberggata 26 0130 Oslo Norway
Postal address P.O. Box 4 St. Olavs plass 0104 Oslo Norway

Lars Roar Frøyland is a PhD Candidate in The Domestic Violence Research Program at Norwegian Social Research (NOVA), OsloMet - Oslo Metropolitan University (Section for Youth Research). His dissertation is entitled "Adolescent Physical Violence. Understanding Societal Trends and Individual Life Outcomes for Perpetrators." He holds a MA in sociology from the University of Oslo (2009).

Frøyland has extensive experience with collection and analysis of quantitative data, and has been involved in the work with large scale surveys like Ungdata, Young in Norway, and the International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).

Tags: adolescence, Violence, Quantitative methods, conduct problems

Publications

 • Frøyland, Lars Roar (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv? In Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Ed.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. doi: 10.23865/noasp.142.ch12.
 • Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar & Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. doi: 10.1080/13676261.2020.1844172.
 • Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. doi: 10.1007/s10964-020-01252-8. Full text in Research Archive
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar & Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(1), p. 66–82. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-01-05.
 • Frøyland, Lars Roar & Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior. ISSN 0096-140X. 46(1), p. 72–83. doi: 10.1002/ab.21871.
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette & Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. In Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (Ed.), Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. ISSN 9780429467608. doi: 10.4324/9780429467608.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. p. 1–14. doi: 10.1007/s10964-017-0793-2.
 • Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 44(1), p. 47–54. doi: 10.1177/1403494815604764.
 • Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune & Frøyland, Lars Roar (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems? Journal of Behavioral Addictions. ISSN 2062-5871. 3(1), p. 27–32. doi: 10.1556/JBA.3.2014.002. Full text in Research Archive
 • Frøyland, Lars Roar & Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 12(2), p. 43–66. Full text in Research Archive

View all works in Cristin

 • Vik, Ingvild & Frøyland, Lars Roar (2021). Sindres oppgjør med gjengvolden. [Internet]. VG.
 • Taraku, Sylo & Frøyland, Lars Roar (2021). Fra utenforskap til kriminelt fellesskap – Hvordan forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. [Business/trade/industry journal]. Tankesmien Agenda notat 03/2021.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering.
 • Frøyland, Lars Roar & Ertzeid, Heidi (2021). Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett. [Internet]. forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar; Ertzeid, Heidi & Dyb, Halvard Naterstad (2021). Hvorfor øker ungdomsvolden? [Internet]. forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar; Hegg, Kaja & Senje, Vilde Graff (2021). Pix Politikk: Grooming og overgrep på nett. [Internet]. Oslo Pix Digital Filmfestival.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Ungdom og voldsbruk.
 • Frøyland, Lars Roar & Fladberg, Karin Lillian (2021). Vold og trusler i Osloskolen: Eksplosiv økning i rapporterte hendelser siden 2016. [Newspaper]. Dagsavisen.
 • Frøyland, Lars Roar & Nilsen, Mia (2021). Utviklingen av vold blant unge. [Radio]. P4.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Normbrudd og småkriminalitet i smarttelefonens tid.
 • Frøyland, Lars Roar & Ødegård, Guro (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv? [Internet]. Podcastserien Ti teser om ungdommen (ep. 9).
 • Frøyland, Lars Roar (2019). Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities.
 • Frøyland, Lars Roar & Strander, Stine (2019). Stor økning i vold blant jenter. [Radio]. P4.
 • Frøyland, Lars Roar & Svendsen, Christine (2019). Det har blitt mer vold blant tenåringsjenter. [Radio]. NRK.
 • Steenbuch, Bethen & Frøyland, Lars Roar (2019). Slåss mer enn før: – Det er mye drama blant jenter. Bare et blikk kan være nok. [Newspaper]. Aftenposten.
 • Frøyland, Lars Roar (2019). Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities.
 • Frøyland, Lars Roar & Stefansen, Kari (2019). Voldsutøvelse og voldsutsatthet blant ungdom. Trender, kjennetegn og fenomenforståelse.
 • Frøyland, Lars Roar & Haugsbø, Håkon (2019). Svenske tilstander - trøyst eller trussel? [Radio]. NRK P2.
 • Frøyland, Lars Roar & Aasheim, Anette (2019). De truet, ranet eller banket opp til sammen 16 andre ungdommer på Oslo vest. Slik endte seks gutter opp som kriminelle. [Newspaper]. Aftenposten A-magasinet.
 • Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar & Øverlien, Carolina (2019). Incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers: Situational dynamics and cultural drivers.
 • Løvereide, Elise & Frøyland, Lars Roar (2018). Både jenter og gutar slåst mindre enn før. [Internet]. kjonnsforskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar (2018). Trender i kriminalitet og voldsbruk blant ungdom.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kolås, Hannah & Frøyland, Lars Roar (2018). Ungdomsvold øker etter flere års nedgang. [Radio]. P4.
 • Dyb, Halvard Naterstad; Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Norsk ungdom har blitt mindre voldelige. [Newspaper]. forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar & Busterud, Kjersti (2018). Ungdom er mer fredelig. [Newspaper]. Bergensavisen.
 • Frøyland, Lars Roar & Lein, Marthe (2018). Mindre vold blant ungdom. [Internet]. NHI.no.
 • Frøyland, Lars Roar & Schwencke, Morten (2018). Mangler kjellerstuer. [Internet]. Vårt Land.
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar & Abebe, Dawit Shawel (2018). Hvilke konsekvenser har svaralternativenes rekkefølge for svar om psykisk helse? Resultater fra et split-ballot eksperiment i en spørreundersøkelse blant ungdom .
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Adolescent Physical Fighting and Adult Life Success – The Interplay with Intelligence.
 • Frøyland, Lars Roar & Stefansen, Kari (2018). The Domestic Violence Research Program.
 • Stefansen, Kari; Øverlien, Carolina & Frøyland, Lars Roar (2018). The gendered aspects of incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers (Paper).
 • Frøyland, Lars Roar (2017). Time trends among Norwegian adolescents in violence perpetration.
 • Frøyland, Lars Roar & Knudsen, Olivia (2016). Ber unge spille med god samvittighet. [Newspaper]. Budstikka.
 • Lindgren, Hilde Martine & Frøyland, Lars Roar (2015). Ungdata. [TV]. NRK Østlandssendingen.
 • Frøyland, Lars Roar; Steinum, Sigurd; Lysvold, Susanne & Jacobsen, Håkon (2015). Philip (16): - Press fra alle kanter. [Internet]. NRK.no.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Ungdom og psykisk helse.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Norsk ungdom i 2013. Nasjonale tall og trender fra Ungdata.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Smakebiter på nasjonale tall og erfaringer med undersøkelsene så langt.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kvile, Kjersti; Jansen, Kristin & Frøyland, Lars Roar (2013). Tenåringer strever seg psyke. [Newspaper]. Bergens Tidende.
 • Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick Lie; Tveito, Siri Berg; Folstad, Siri Hausland & Skilbrei, May-Len (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. NOVA, OsloMet. ISSN 978-82-7894-777-7.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2020). Adolescent Physical Violence: Understanding Social Trends and Life Outcomes for Perpetrators. Universitetet i Oslo.
 • Eriksen, Ingunn Marie & Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . ISSN 978-82-7763-551-4. Full text in Research Archive
 • Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar & Sletten, Mira Åboen (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene. NOVA. ISSN 978-82-7894-578-0. 2016(3).
 • Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne & Frøyland, Lars Roar (2013). Pengespill og dataspill: Endringer over to år blant ungdommer i Norge. NOVA. ISSN 978-82-7894-456-1. 2013(2).
 • Gjerustad, Cay & Frøyland, Lars Roar (2012). Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-7894-422-6. 2012(5).
 • Seippel, Ørnulf & Frøyland, Lars Roar (2011). Trening blant barn og unge i Oslo 2010. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
 • Frøyland, Lars Roar (2011). Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-789-4399-1.
 • Sletten, Mira Åboen & Frøyland, Lars Roar (2011). Ung i Stavanger. Endring, risiko og lokale forskjeller. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 9788278943762. 2011(7/11).
 • Frøyland, Lars Roar; Hansen, Marianne; Sletten, Mira Åboen; Torgersen, Leila & von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA.
 • Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina & Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk? NOVA. ISSN 978-82-78-94348-9. 2010(8).
 • Frøyland, Lars Roar; Hansen, Marianne; Sletten, Mira Åboen; Torgersen, Leila & von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA. ISSN 978-82-7894-358-8. 2010(18).

View all works in Cristin

Published Mar. 10, 2020 2:28 PM - Last modified May 14, 2020 6:40 PM