Lars Roar Frøyland

Ph.d.-kandidat
Bilde av Lars Roar Frøyland
English version of this page
Mobiltelefon 91310076
Rom X311
Brukernavn
Besøksadresse Stensberggata 26 0130 Oslo
Postadresse Postboks 4 St. Olavs plass 0104 Oslo

Lars Roar Frøyland er stipendiat i Voldsprogrammet ved NOVA/OsloMet, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Avhandlingen hans omhandler tidstrender i voldsbruk blant ungdom og sammenhengen mellom voldsbruk i ungdomstiden og marginalisering i voksen alder. Han har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Emneord: Vold, ungdom, Kvantitativ metode

Publikasjoner

 • Frøyland, Lars Roar (2022). Understanding Societal Trends in Adolescent Violence. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. ISSN 0029-1528. 109(1), s. 53–59. doi: 10.7146/ntfk.v109i1.130288.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv? I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-73299-8. doi: 10.23865/noasp.142.ch12.
 • Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar & Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies. ISSN 1367-6261. doi: 10.1080/13676261.2020.1844172.
 • Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. 49(11), s. 2298–2310. doi: 10.1007/s10964-020-01252-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette & Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths. I Heinskou, Marie Bruvik; Stefansen, Kari & Skilbrei, May-Len (Red.), Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change. Routledge. ISSN 9780429467608. doi: 10.4324/9780429467608.
 • Frøyland, Lars Roar & Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior. ISSN 0096-140X. 46(1), s. 72–83. doi: 10.1002/ab.21871.
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar & Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 3(1), s. 66–82. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-01-05.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence. ISSN 0047-2891. s. 1–14. doi: 10.1007/s10964-017-0793-2.
 • Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health. ISSN 1403-4948. 44(1), s. 47–54. doi: 10.1177/1403494815604764.
 • Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune & Frøyland, Lars Roar (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems? Journal of Behavioral Addictions. ISSN 2062-5871. 3(1), s. 27–32. doi: 10.1556/JBA.3.2014.002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frøyland, Lars Roar & Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning. ISSN 1502-7759. 12(2), s. 43–66. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøyland, Lars Roar (2022). Seksuelle krenkelser mot barn og unge på digitale medier.
 • Frøyland, Lars Roar (2022). Sexual and Physical Victimization and Adverse Health Outcomes among Norwegian Adolescents.
 • Frøyland, Lars Roar (2022). Distinguishing types of sexual assault among young people – A latent class analysis approach.
 • Udnes, Linn & Frøyland, Lars Roar (2022). Bekymret for vold blant unge: – De har sittet inne i to år, ingen vet effekten av det. [Internett]. NRK.
 • Frøyland, Lars Roar (2022). Trender i vold blant barn og unge.
 • Frøyland, Lars Roar (2022). Trender i vold blant barn og unge.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Trender i vold og kriminalitet blant barn og unge.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Normbrudd og småkriminalitet i smarttelefonens tid.
 • Frøyland, Lars Roar & Ødegård, Guro (2021). Problematferd - avvik eller vanlig ungdomsliv? [Internett]. Podcastserien Ti teser om ungdommen (ep. 9).
 • Frøyland, Lars Roar & Nilsen, Mia (2021). Utviklingen av vold blant unge. [Radio]. P4.
 • Frøyland, Lars Roar & Fladberg, Karin Lillian (2021). Vold og trusler i Osloskolen: Eksplosiv økning i rapporterte hendelser siden 2016. [Avis]. Dagsavisen.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Ungdom og voldsbruk.
 • Frøyland, Lars Roar; Hegg, Kaja & Senje, Vilde Graff (2021). Pix Politikk: Grooming og overgrep på nett. [Internett]. Oslo Pix Digital Filmfestival.
 • Frøyland, Lars Roar; Ertzeid, Heidi & Dyb, Halvard Naterstad (2021). Hvorfor øker ungdomsvolden? [Internett]. forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar & Ertzeid, Heidi (2021). Slik blir barn og unge utsatt for seksuelle overgrep på nett. [Internett]. forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering.
 • Taraku, Sylo & Frøyland, Lars Roar (2021). Fra utenforskap til kriminelt fellesskap – Hvordan forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. [Fagblad]. Tankesmien Agenda notat 03/2021.
 • Vik, Ingvild & Frøyland, Lars Roar (2021). Sindres oppgjør med gjengvolden. [Internett]. VG.
 • Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar & Øverlien, Carolina (2019). Incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers: Situational dynamics and cultural drivers.
 • Frøyland, Lars Roar (2019). Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities.
 • Frøyland, Lars Roar & Stefansen, Kari (2019). Voldsutøvelse og voldsutsatthet blant ungdom. Trender, kjennetegn og fenomenforståelse.
 • Frøyland, Lars Roar & Haugsbø, Håkon (2019). Svenske tilstander - trøyst eller trussel? [Radio]. NRK P2.
 • Frøyland, Lars Roar & Aasheim, Anette (2019). De truet, ranet eller banket opp til sammen 16 andre ungdommer på Oslo vest. Slik endte seks gutter opp som kriminelle. [Avis]. Aftenposten A-magasinet.
 • Frøyland, Lars Roar (2019). Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities.
 • Frøyland, Lars Roar & Strander, Stine (2019). Stor økning i vold blant jenter. [Radio]. P4.
 • Frøyland, Lars Roar & Svendsen, Christine (2019). Det har blitt mer vold blant tenåringsjenter. [Radio]. NRK.
 • Steenbuch, Bethen & Frøyland, Lars Roar (2019). Slåss mer enn før: – Det er mye drama blant jenter. Bare et blikk kan være nok. [Avis]. Aftenposten.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Adolescent Physical Fighting and Adult Life Success – The Interplay with Intelligence.
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar & Abebe, Dawit Shawel (2018). Hvilke konsekvenser har svaralternativenes rekkefølge for svar om psykisk helse? Resultater fra et split-ballot eksperiment i en spørreundersøkelse blant ungdom .
 • Frøyland, Lars Roar & Stefansen, Kari (2018). The Domestic Violence Research Program.
 • Stefansen, Kari; Øverlien, Carolina & Frøyland, Lars Roar (2018). The gendered aspects of incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers (Paper).
 • Frøyland, Lars Roar & Busterud, Kjersti (2018). Ungdom er mer fredelig. [Avis]. Bergensavisen.
 • Løvereide, Elise & Frøyland, Lars Roar (2018). Både jenter og gutar slåst mindre enn før. [Internett]. kjonnsforskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar (2018). Trender i kriminalitet og voldsbruk blant ungdom.
 • Frøyland, Lars Roar & Schwencke, Morten (2018). Mangler kjellerstuer. [Internett]. Vårt Land.
 • Frøyland, Lars Roar & Lein, Marthe (2018). Mindre vold blant ungdom. [Internett]. NHI.no.
 • Dyb, Halvard Naterstad; Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Norsk ungdom har blitt mindre voldelige. [Avis]. forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kolås, Hannah & Frøyland, Lars Roar (2018). Ungdomsvold øker etter flere års nedgang. [Radio]. P4.
 • Frøyland, Lars Roar (2017). Time trends among Norwegian adolescents in violence perpetration.
 • Frøyland, Lars Roar & Knudsen, Olivia (2016). Ber unge spille med god samvittighet. [Avis]. Budstikka.
 • Frøyland, Lars Roar; Steinum, Sigurd; Lysvold, Susanne & Jacobsen, Håkon (2015). Philip (16): - Press fra alle kanter. [Internett]. NRK.no.
 • Lindgren, Hilde Martine & Frøyland, Lars Roar (2015). Ungdata. [TV]. NRK Østlandssendingen.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Smakebiter på nasjonale tall og erfaringer med undersøkelsene så langt.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Ungdom og psykisk helse.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Norsk ungdom i 2013. Nasjonale tall og trender fra Ungdata.
 • Kvile, Kjersti; Jansen, Kristin & Frøyland, Lars Roar (2013). Tenåringer strever seg psyke. [Avis]. Bergens Tidende.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom! Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick Lie; Tveito, Siri Berg; Folstad, Siri Hausland & Skilbrei, May-Len (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. NOVA, OsloMet. ISSN 978-82-7894-777-7.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2020). Adolescent Physical Violence: Understanding Social Trends and Life Outcomes for Perpetrators. Universitetet i Oslo.
 • Eriksen, Ingunn Marie & Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . ISSN 978-82-7763-551-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar & Sletten, Mira Åboen (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene. NOVA. ISSN 978-82-7894-578-0. 2016(3).
 • Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne & Frøyland, Lars Roar (2013). Pengespill og dataspill: Endringer over to år blant ungdommer i Norge. NOVA. ISSN 978-82-7894-456-1. 2013(2).
 • Gjerustad, Cay & Frøyland, Lars Roar (2012). Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-7894-422-6. 2012(5).
 • Frøyland, Lars Roar (2011). Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 978-82-789-4399-1.
 • Sletten, Mira Åboen & Frøyland, Lars Roar (2011). Ung i Stavanger. Endring, risiko og lokale forskjeller. NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. ISSN 9788278943762. 2011(7/11).
 • Seippel, Ørnulf & Frøyland, Lars Roar (2011). Trening blant barn og unge i Oslo 2010. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
 • Frøyland, Lars Roar; Hansen, Marianne; Sletten, Mira Åboen; Torgersen, Leila & von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA. ISSN 978-82-7894-358-8. 2010(18).
 • Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina & Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk? NOVA. ISSN 978-82-78-94348-9. 2010(8).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2020 14:29 - Sist endret 14. mai 2020 18:42