Lars Roar Frøyland

Ph.d.-kandidat
Bilde av Lars Roar Frøyland
English version of this page
Mobiltelefon 91310076
Rom X311
Brukernavn
Besøksadresse Stensberggata 26 0130 Oslo
Postadresse Postboks 4 St. Olavs plass 0104 Oslo

Lars Roar Frøyland er stipendiat i Voldsprogrammet ved NOVA/OsloMet, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Avhandlingen hans omhandler tidstrender i voldsbruk blant ungdom og sammenhengen mellom voldsbruk i ungdomstiden og marginalisering i voksen alder. Han har en mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2009).

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Emneord: Vold, ungdom, Kvantitativ metode

Publikasjoner

 • Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2020). Physical Fighting and Leisure Activities among Norwegian Adolescents—Investigating Co-occurring Changes from 2015 to 2018. Journal of Youth and Adolescence.  ISSN 0047-2891. . doi: 10.1007/s10964-020-01252-8 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar & Øverlien, Carolina (2020). Incapacitated sexual assault among youths: beyond the perpetrator tactics framework. Journal of Youth Studies.  ISSN 1367-6261. . doi: 10.1080/13676261.2020.1844172
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar & Abebe, Dawit Shawel (2019). Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment. Norsk sosiologisk tidsskrift.  ISSN 2535-2512.  3(1), s 66- 82 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2019-01-05 Vis sammendrag
 • Frøyland, Lars Roar & Von Soest, Tilmann (2019). Adolescent boys’ physical fighting and adult life outcomes: Examining the interplay with intelligence. Aggressive Behavior.  ISSN 0096-140X.  46(1), s 72- 83 . doi: 10.1002/ab.21871 Vis sammendrag
 • Stefansen, Kari; Løvgren, Mette & Frøyland, Lars Roar (2019). Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths, In Marie Bruvik Heinskou; Kari Stefansen & May-Len Skilbrei (ed.),  Rape in the Nordic Countries: Continuity and Change.  Routledge.  ISBN 9780429467608.  5.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2017). Trends in the Perpetration of Physical Aggression among Norwegian Adolescents 2007-2015. Journal of Youth and Adolescence.  ISSN 0047-2891.  s 1- 14 . doi: 10.1007/s10964-017-0793-2
 • Abebe, Dawit Shawel; Frøyland, Lars Roar; Bakken, Anders & von Soest, Tilmann (2016). Municipal-level differences in depressive symptoms among adolescents in Norway: Results from the cross-national Ungdata study. Scandinavian Journal of Public Health.  ISSN 1403-4948.  44(1), s 47- 54 . doi: 10.1177/1403494815604764 Vis sammendrag
 • Brunborg, Geir Scott; Mentzoni, Rune Aune & Frøyland, Lars Roar (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Journal of Behavioral Addictions.  ISSN 2062-5871.  3(1), s 27- 32 . doi: 10.1556/JBA.3.2014.002 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frøyland, Lars Roar & Sletten, Mira Åboen (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. Tidsskrift for ungdomsforskning.  ISSN 1502-7759.  12(2), s 43- 66 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøyland, Lars Roar; Solstad, Gerd Marie; Andersen, Patrick Lie; Tveito, Siri Berg; Folstad, Siri Hausland & Skilbrei, May-Len (2021). Seksuelle overgrep mot barn og unge via digitale medier. En kunnskapsoppsummering. Vis sammendrag
 • Taraku, Sylo & Frøyland, Lars Roar (2021, 22. juni). Fra utenforskap til kriminelt fellesskap – Hvordan forebygge og bekjempe ungdomskriminalitet. [Fagblad].  Tankesmien Agenda notat 03/2021.
 • Vik, Ingvild & Frøyland, Lars Roar (2021, 10. april). Sindres oppgjør med gjengvolden. [Internett].  VG.
 • Frøyland, Lars Roar (2020). Bokmelding: Johannes Lunneblad (red.): Policing Schools: School Violence and the Juridification of Youth. Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning (NTU).  ISSN 2535-8162. . doi: https://doi.org/2535-8162-2020-02-06
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2020). Adolescent Physical Violence: Understanding Social Trends and Life Outcomes for Perpetrators.
 • Frøyland, Lars Roar (2019). Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities.
 • Frøyland, Lars Roar (2019). Trends in Adolescent Violence. Concurrent Changes in Leisure Time Activities.
 • Frøyland, Lars Roar & Aasheim, Anette (2019, 08. november). De truet, ranet eller banket opp til sammen 16 andre ungdommer på Oslo vest. Slik endte seks gutter opp som kriminelle.  Aftenposten A-magasinet.
 • Frøyland, Lars Roar & Haugsbø, Håkon (2019, 17. november). Svenske tilstander - trøyst eller trussel?. [Radio].  NRK P2.
 • Frøyland, Lars Roar & Stefansen, Kari (2019). Voldsutøvelse og voldsutsatthet blant ungdom. Trender, kjennetegn og fenomenforståelse.
 • Frøyland, Lars Roar & Strander, Stine (2019, 31. mai). Stor økning i vold blant jenter. [Radio].  P4.
 • Frøyland, Lars Roar & Svendsen, Christine (2019, 31. mai). Det har blitt mer vold blant tenåringsjenter. [Radio].  NRK.
 • Steenbuch, Bethen & Frøyland, Lars Roar (2019, 31. mai). Slåss mer enn før: – Det er mye drama blant jenter. Bare et blikk kan være nok.  Aftenposten.
 • Stefansen, Kari; Frøyland, Lars Roar & Øverlien, Carolina (2019). Incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers: Situational dynamics and cultural drivers.
 • Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar & Abebe, Dawit Shawel (2018). Hvilke konsekvenser har svaralternativenes rekkefølge for svar om psykisk helse? Resultater fra et split-ballot eksperiment i en spørreundersøkelse blant ungdom.
 • Dyb, Halvard Naterstad; Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018, 09. februar). Norsk ungdom har blitt mindre voldelige.  forskning.no.
 • Frøyland, Lars Roar (2018). Trender i kriminalitet og voldsbruk blant ungdom.
 • Frøyland, Lars Roar & Busterud, Kjersti (2018, 26. august). Ungdom er mer fredelig.  Bergensavisen.
 • Frøyland, Lars Roar & Lein, Marthe (2018, 06. mars). Mindre vold blant ungdom. [Internett].  NHI.no.
 • Frøyland, Lars Roar & Schwencke, Morten (2018, 19. mars). Mangler kjellerstuer. [Internett].  Vårt Land.
 • Frøyland, Lars Roar & Stefansen, Kari (2018). The Domestic Violence Research Program.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Adolescent Physical Fighting and Adult Life Success – The Interplay with Intelligence.
 • Frøyland, Lars Roar & von Soest, Tilmann (2018). Ungdomsvold halvert på åtte år. Mindre alkohol og mer skjermbruk kan være forklaringer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kolås, Hannah & Frøyland, Lars Roar (2018, 09. februar). Ungdomsvold øker etter flere års nedgang. [Radio].  P4.
 • Løvereide, Elise & Frøyland, Lars Roar (2018, 26. juni). Både jenter og gutar slåst mindre enn før. [Internett].  kjonnsforskning.no.
 • Stefansen, Kari; Øverlien, Carolina & Frøyland, Lars Roar (2018). The gendered aspects of incapacitated sexual assault (ISA) among teenagers (Paper).
 • Eriksen, Ingunn Marie & Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer : Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-1. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Frøyland, Lars Roar (2017). Time trends among Norwegian adolescents in violence perpetration.
 • Bakken, Anders; Frøyland, Lars Roar & Sletten, Mira Åboen (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene. NOVA Rapport. 3.
 • Frøyland, Lars Roar & Knudsen, Olivia (2016, 03. oktober). Ber unge spille med god samvittighet.  Budstikka.
 • Frøyland, Lars Roar; Steinum, Sigurd; Lysvold, Susanne & Jacobsen, Håkon (2015, 29. november). Philip (16): - Press fra alle kanter. [Internett].  NRK.no.
 • Lindgren, Hilde Martine & Frøyland, Lars Roar (2015, 20. mai). Ungdata. [TV].  NRK Østlandssendingen.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Norsk ungdom i 2013. Nasjonale tall og trender fra Ungdata.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Smakebiter på nasjonale tall og erfaringer med undersøkelsene så langt.
 • Frøyland, Lars Roar (2014). Ungdata. Ungdom og psykisk helse.
 • Brunborg, Geir Scott; Hansen, Marianne & Frøyland, Lars Roar (2013). Pengespill og dataspill: Endringer over to år blant ungdommer i Norge. NOVA Rapport. 2.
 • Hyggen, Christer; Sletten, Mira Åboen; Hegna, Kristinn & Frøyland, Lars Roar (2013). "Sykt" bra ungdom!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kvile, Kjersti; Jansen, Kristin & Frøyland, Lars Roar (2013, 24. oktober). Tenåringer strever seg psyke.  Bergens Tidende.
 • Gjerustad, Cay & Frøyland, Lars Roar (2012). Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. NOVA Rapport. 5.
 • Frøyland, Lars Roar (red.) (2011). Unges syn på deltakelse og innflytelse i skolen, lokalpolitikken og sivilsamfunnet. NOVA Notat. 7/11.
 • Seippel, Ørnulf & Frøyland, Lars Roar (2011). Trening blant barn og unge i Oslo 2010.
 • Sletten, Mira Åboen & Frøyland, Lars Roar (2011). Ung i Stavanger. Endring, risiko og lokale forskjeller. NOVA Rapport. 7/11.
 • Bjerkan, Kristin Ystmark; Frøyland, Lars Roar; Winsvold, Aina & Mossige, Svein (2010). "Medievold avler vold" - reell frykt eller moralsk panikk?. NOVA Rapport. 8.
 • Frøyland, Lars Roar; Hansen, Marianne; Sletten, Mira Åboen; Torgersen, Leila & von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer. NOVA Rapport. 18. Vis sammendrag
 • Frøyland, Lars Roar; Hansen, Marianne; Sletten, Mira Åboen; Torgersen, Leila & von Soest, Tilmann (2010). Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norske ungdommer.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. mars 2020 14:29 - Sist endret 14. mai 2020 18:42