Staffan Kumlin

Bilde av Staffan Kumlin
English version of this page
Telefon +47 22841113
Rom 835
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Staffan Kumlin forsker på politisk atferd, holdninger og demokrati i europeiske velferdsstater. Han er forfatter av boken The Personal and the Political: How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust and Ideology (Palgrave-Macmillan 2004) og redaktør for How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes (Edward Elgar Publishing 2014).  Han har publisert i vitenskapelige tidskrifter som British Journal of Political Science, Comparative Political Studies, Comparative Politics, European Journal of Political Research, European Political Science Review, European Union Politics, Journal of European Social Policy og Journal of Public Policy. Han har skrevet et kapittel  om velferdsstaten i The Oxford Handbook of Political Behavior, samt The Oxford Handbook of Social and Political Trust.. Han er co-designer for "velferdsmodulen” i European Social Survey 2016 og medforfatter av læreboken Det politiska spelet. Medborgare, medier och politiker i den representative demokratin (Studentlitteratur 2014).

 

Staffan Kumlin snakker om forskningen sin i NRK P2s "Verdibørsen".

 

Bakgrunn

Staffan Kumlin var tidligere professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo. Han har vært "Pro Futura Fellow" ved Swedish Collegium for Advanced Study i Uppsala og under lengre perioder vært gjesteforsker ved Social Science Research Center Berlin (WZB), samt Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute i Firenze.

Priser

Staffan Kumlin mottok i 2005 som første statsviter et Pro Futura Fellowship fra Riksbankens Jubileumsfond.

Publikasjoner

 • de Blok, Lisanne; Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2020). Increasingly Connected? Political Distrust and Dissatisfaction with Public Services in Europe, 2008–2016, In Tijs Laenen; Bart Meuleman & Wim van Oorschot (ed.),  Welfare State Legitimacy in Times of Crisis and Austerity. Between Continuity and Change.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78897 629 9.  Kapittel 10.  s 201 - 221
 • Goerres, Achim; Kumlin, Staffan & Karlsen, Rune (2019). Pressure without Pain: What Politicians (Don’t) Tell You about Welfare State Change. Journal of Social Policy.  ISSN 0047-2794.  48(4), s 861- 884 . doi: 10.1017/S0047279419000138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Downbound spiral? Economic grievances, perceived social protection and political distrust. Western European Politics.  ISSN 0140-2382. . doi: 10.1080/01402382.2019.1596733 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Goerres, Achim; Karlsen, Rune & Kumlin, Staffan (2018). What Makes People Worry about the Welfare State? A Three-Country Experiment. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  50(4), s 1519- 1537 . doi: 10.1017/S0007123418000224 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goerres, Achim; Spies, Dennis C. & Kumlin, Staffan (2018). The electoral supporter base of the Alternative for Germany. Schweizerische Zeitschrift für Politikwissenschaft.  ISSN 1424-7755.  24(3), s 246- 269 . doi: 10.1111/spsr.12306 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kumlin, Staffan (2018). Beyond Crowding In and Out: Why We Need to Study Policy Design in a Communicative Context. Czech Sociological Review.  ISSN 1210-3861.  54(6), s 961- 963
 • Jakobsson, Lars Niklas & Kumlin, Staffan (2017). Election Campaign Agendas, Government Partisanship, and the Welfare State. European Political Science Review.  ISSN 1755-7739.  9(2 (May)), s 183- 208 . doi: 10.1017/S175577391500034X Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kumlin, Staffan & Haugsgjerd, Atle (2017). The Welfare State and Political Trust: Bringing Performance Back In, In Sonja Zmerli & Tom van der Meer (ed.),  Handbook on Political Trust.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545101.  chapter 18.  s 285 - 301
 • Kumlin, Staffan; Stadelmann-Steffen, Isabelle & Haugsgjerd, Atle (2017). Trust and the Welfare State, In Eric M. Uslaner (ed.),  Oxford Handbook of Social and Political Trust (online version published January 2017).  Oxford University Press.  ISBN 9780190274801.  Chapter 17.  s 385 - 408
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State, In Wim van Oorschot; Femke Roosma; Bart Meuleman & Tim Reeskens (ed.),  The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes to welfare Deservingness.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367205.  Chapter 15.  s 281 - 296
 • Kumlin, Staffan & Stadelmann-Steffen, Isabelle (2016). Studying How Policies Affect the People: Grappling with Measurement, Causality, and the Macro-Micro Divide, In Hans Keman & Jaap Woldendorp (ed.),  Handbook of Research Methods and Applications in Political Science.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781784710811.  23.  s 343 - 358
 • Kumlin, Staffan (2014). Informed Performance Evaluation of the Welfare State? Experimental and Real-World Findings, In Staffan Kumlin & Isabelle Steffen-Stadelmann (ed.),  How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545484.  14.  s 289 - 310
 • Kumlin, Staffan (2014). Policy Feedback in Political Context: Unemployment Benefits, Election Campaigns, and Democratic Satisfaction, In Staffan Kumlin & Isabelle Steffen-Stadelmann (ed.),  How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545484.  9.  s 181 - 197
 • Kumlin, Staffan & Steffen-Stadelmann, Isabelle (2014). Citizens, Policy Feedback and European Welfare States, In Staffan Kumlin & Isabelle Steffen-Stadelmann (ed.),  How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545484.  1.  s 3 - 16
 • Kumlin, Staffan & Steffen-Stadelmann, Isabelle (2014). How Welfare States Shape the Democratic Public: Borrowing Strength across Research Communities, In Staffan Kumlin & Isabelle Steffen-Stadelmann (ed.),  How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545484.  15.  s 311 - 325
 • Kumlin, Staffan & Esaiasson, Peter (2012). Scandal Fatigue? Scandal Elections and Satisfaction with Democracy in Western Europe, 1977–2007. British Journal of Political Science.  ISSN 0007-1234.  42, s 263- 282 . doi: 10.1017/S000712341100024X
 • Kumlin, Per Staffan (2011). Claiming blame and giving credit? Unintended effects of how government and opposition frame the Europeanization of welfare. European Union Politics.  ISSN 1465-1165.  12(4), s 575- 595 . doi: 10.1177/1465116511417296
 • Kumlin, Per Staffan (2011). Dissatisfied Democrats, Policy Feedback, and European Welfare States, 1976-2001, In Sonja Zmerli & Marc Hooghe (ed.),  Political Trust: Why Context Matters.  ECPR Press.  ISBN 9781907301230.  kapittel 8.  s 163 - 186

Se alle arbeider i Cristin

 • Johansson, Bengt; Kumlin, Staffan; Naurin, Elin & Wängnerud, Lena (2014). Det politiska spelet : Medborgare, medier och politiker i den representativa demokratin. Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-4408073-4.  239 s. Vis sammendrag
 • Kumlin, Staffan & Steffen-Stadelmann, Isabelle (ed.) (2014). How Welfare States Shape the Democratic Public: Policy Feedback, Participation, Voting, and Attitudes. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781782545484.  337 s.
 • Kumlin, Staffan (2004). The Personal and the Political. How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust and Ideology. Palgrave Macmillan.  ISBN 1-4039-6451-3.  260 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kumlin, Staffan (2020). Kenneth Newton: Surprising News: How the Media Affect—and Do Not—Affect—Politics. Czech Sociological Review.  ISSN 1210-3861.  56(3), s 419- 421
 • Kumlin, Staffan (2017). Could the Political Consequences of Class Marginalization Be Different?. The Political Quarterly.  ISSN 0032-3179.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. nov. 2016 10:25 - Sist endret 13. feb. 2020 13:35