Jan Erling Klausen

Førsteamanuensis - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Jan Erling Klausen
English version of this page
Telefon +47-22855191
Mobiltelefon 98605012 22 85 51 91 / 986 05 012
Rom 810
Treffetider Tirsdag 1300-1500 (epost om avtale hvis jeg ikke er til stede)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Kommunal politikk og administrasjon
 • Forholdet mellom staten og kommunene
 • Kommunereform
 • Lokaldemokrati og politisk deltagelse
 • Miljø- og ressursforvaltning
 • Klimatilpasning

Undervisning

STV2400
STV4423
OADM3090

Bakgrunn

Dr. polit., statsvitenskap, UiO, (2004). Cand. polit., statsvitenskap, UiO (1994).

Førsteamanuensis, ISV fra april 2015.

Ansatt på Norsk institutt for by- og regionforskning siden 1994 (pt tilknyttet forsker 1).

 

Emneord: stat-kommunerelasjoner, miljø- og ressursforvaltning, Offentlig politikk og administrasjon, Nordic, OPA, Kommunalpolitikk

Publikasjoner

Eythorsson, Gretar Thor; Kettunen, Pekka; Klausen, Jan Erling & Sandberg, Siv (2018). Reasons for Inter-municipal Cooperation: A Comparative Analysis of Finland, Iceland and Norway, In Filipe Teles & Pawel Swianiewicz (ed.),  Inter-Municipal Cooperation in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62818-9.  6.  s 105 - 129

Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  43(4), s 555- 576 . doi: 10.1080/03003930.2017.1310102

Klausen, Jan Erling & Szmigiel-Rawska, Katarzyna (2017). The Rabbit and the Tortoise. Climate Change Policy Development on the Local Level in Norway and Poland. Transylvanian Review of Administrative Sciences.  ISSN 1842-2845.  2017(52), s 38- 58 . doi: 10.24193/tras.52E.3

Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  15.  s 267 - 300 Vis sammendrag

Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  4.  s 59 - 79

Klausen, Jan Erling (2016). Kommunereform og endringsteori, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 8.  s 133 - 156

Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen i Norge, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 2.  s 25 - 46

Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen, In Jörg Knieling (ed.),  Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781118451717.  16.  s 287 - 304 Vis sammendrag

Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne & Holen, Silje Nygaard (2015). Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  108(3), s 227- 248

Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2015). Planning for climate change adaptation in urban areas, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  4.  s 63 - 80

Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift - [brutt].  ISSN 0800-336X.  (2), s 113- 123

Hanssen, G. S., Klausen, J. E. og Langeland, O., red. (2012): Det regionale Norge 2050. Oslo: Abstrakt

Klausen, J. E. og Røe, P. G. (2012): Governance and change on the urban fringe – special issue of Urban Research & Practice (introduction article). Urban Research and Practice, Volume 5, Issue 1, 2012 pp.1- 5

Klausen, Jan Erling/Winsvold, Marte (2012): Boosting involvement between elections — The case of Citizen’s Initiative, in: Egner, Björn/Haus, Michael/Terizakis, Georgios (Eds.): Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt, VS-Verlag, Wiesbaden, 493-509

Atkinson, R. og Klausen, J.E. (2011): Understanding sustainability policy: governance, knowledge and the search for integration, Journal of Environmental Policy & Planning, 13:3, 231-251

Haus, M. and Klausen, J. E. (2011): Urban Leadership and Community Involvement: Ingredients for Good Governance? Urban Affairs Review March 2011 47: 256-279

Hanssen, G. S., T. Johnstad and J. E. Klausen (2009): Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies vol. 17 #12, 1733 – 1750

Winsvold , Marte, Knut Bjørn Stokke, Jan Erling Klausen and Inger Lise Saglie (2009): Organizational learning and governance in adaptation in urban development. In Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance, eds. W. Neil Adger, Irene Lorenzoni and Karen O’Brien. Cambridge: Cambridge University Press

Klausen, J. E., and Swianiewicz, P., eds. (2007): Cities in City Regions: Governing the Diversities. University of Warsaw, Warsaw.

Hanssen, G. S., and Klausen, J. E. (2007): Oslo inner city districts : network failure in the face of policy success I Democratic network governance in Europe (Marcussen, M. and Torfing, J., eds.), pp. 47-65. Palgrave Macmillan, Basingstoke.

Klausen, J. E., Sweeting, D., and Howard, J. (2006): Community Involvement and Legitimation in Urban Governance: An Empirical Analysis. I Legitimacy and Urban Governance. A Cross-National Comparative Study (Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P., eds.). Routledge, London.

Hanssen, G. S., Klausen, J. E., and Vabo, S. (2006): Traces of Governance: Policy networking in Norwegian local government. I Legitimacy and Urban Governance. A Cross-National Comparative Study (Heinelt, H., Sweeting, D. and Getimis, P., eds.). Routledge, London.

Johnsen, Å., and Klausen, J. E. (2006): Kommunesammenslåingers politiske økonomi: En analyse av velgeratferd i rådgivende folkeavstemminger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 22, 22-45.

Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgesen, M., Johansson, F., and Klausen, J. E., eds. (2005): Urban Political Decentralisation. Six Scandinavian Cities. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Leverkusen.

Klausen, J. E., and Sweeting, D. (2005): Legitimacy and community involvement in local governance. I Urban Governance and Democracy (Haus, M., Heinelt, H. and Stewart, M., eds.). Routledge, London.

Klausen, J. E. (2005): Citizen's participation in Urban District politics. I Urban Political Decentralisation. Six Scandinavian Cities (Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgesen, M., Johansson, F. and Klausen, J. E., eds.). VS Verlag für Sozialwissenschaften, Leverkusen.

Klausen, J. E., and Aardal, B. (2002): Direkte valg til bydelsutvalgene i Oslo kommune. I Lokaldemokrati og deltagelse (Aardal, B., ed.). Kommuneforlaget, Oslo.

Klausen, J. E., Opedal, S., and m.fl. (2000): Vitaliseres lokaldemokratiet gjennom mer makt til bydelene? I Styring og medvirkning i lokalforvaltningen. (Governance and participation in local politics) (Johnsen, Å., Loe, L. and Vabo, S., eds.). Cappelen akademisk forlag, Oslo.

Klausen, J. E., and Opedal, S. (1999): The "if's" and "how's" of participation: NGOs and sectoral environmental politics in Norway. I The Nordic Environments: Comparing Political, Administrative and Policy Aspects (Joas, M. and Hermanson, A. S., eds.). Ashgate, Aldershot.

 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2019). Corporate governance and democratic accountability: local state-owned enterprises in Norway. Journal of Public Policy.  ISSN 0143-814X.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S0143814X19000229
 • Eythorsson, Gretar Thor; Kettunen, Pekka; Klausen, Jan Erling & Sandberg, Siv (2018). Reasons for Inter-municipal Cooperation: A Comparative Analysis of Finland, Iceland and Norway, In Filipe Teles & Pawel Swianiewicz (ed.),  Inter-Municipal Cooperation in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62818-9.  6.  s 105 - 129 Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling (2018). Sub-Municipal Arrangements in Norway: District System in Oslo, In Nikolaos-Komninos Hlepas; Norbert Kersting; Sabine Kuhlmann; Pawel Swianiewicz & Filipe Teles (ed.),  Sub-Municipal Governance in Europe. Decentralization Beyond the Municipal Tier.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-64724-1.  Chapter 7.  s 145 - 165
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  43(4), s 555- 576 . doi: 10.1080/03003930.2017.1310102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klausen, Jan Erling & Szmigiel-Rawska, Katarzyna (2017). The Rabbit and the Tortoise. Climate Change Policy Development on the Local Level in Norway and Poland. Transylvanian Review of Administrative Sciences.  ISSN 1842-2845.  2017(52), s 38- 58 . doi: 10.24193/tras.52E.3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen og dens alternativer, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  4.  s 59 - 79
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. International Journal of Water Governance.  ISSN 2211-4491.  4(2) . doi: 10.7564/15-IJWG87 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klausen, Jan Erling (2016). Kommunereform og endringsteori, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 8.  s 133 - 156
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen i Norge, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 2.  s 25 - 46
 • Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen, In Jörg Knieling (ed.),  Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781118451717.  16.  s 287 - 304 Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne & Holen, Silje Nygaard (2015). Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?. Kart og Plan.  ISSN 0047-3278.  108(3), s 227- 248
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2015). Planning for climate change adaptation in urban areas, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  4.  s 63 - 80
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 113- 123
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2012). Innledning, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 1.  s 11 - 23
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2012). Regionene mot 2050, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 14.  s 335 - 354
 • Klausen, Jan Erling (2012). Økosystembasert regionalinndeling, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 13.  s 315 - 332
 • Klausen, Jan Erling & Røe, Per Gunnar (2012). Governance and change on the urban fringe - special issue of Urban Research & Practice. Urban Research and Practice.  ISSN 1753-5069.  5(1), s 1- 5
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2012). Boosting involvement between elections - The case of the Citizen's Initiative, In Björn Egner; Michael Haus & Georgios Terizakis (ed.),  Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt.  Springer.  ISBN 978-3-531-19792-0.  Kapittel.  s 493 - 509 Vis sammendrag
 • Atkinson, Rob & Klausen, Jan Erling (2011). Understanding sustainability policy: governance, knowledge and the search for integration. Journal of Environmental Policy and Planning.  ISSN 1523-908X.  13(3), s 231- 251 . doi: 10.1080/1523908X.2011.578403
 • Haus, Michael & Klausen, Jan Erling (2011). Urban Leadership and Community Involvement: Ingredients for Good Governance?. Urban Affairs Review.  ISSN 1078-0874.  47(2), s 256- 279 . doi: 10.1177/1078087410388867
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Johnstad, Tom & Klausen, Jan Erling (2009). Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  17(12), s 1733- 1750 . doi: 10.1080/09654310903322272
 • Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2009). Organizational learning and governance in adaptation in urban development, In Karen O'Brien; Neil Adger & I. Lorenzoni (ed.),  Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521764858.  s 476 - 490
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2007). Emissions trading – market, hierarchy or governance network?, In  Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5.  Norwegian Institute for Urban and Regional Research.  ISBN 978-82-7071-687-6.  Part 4.  s 71 - 90 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt & Klausen, Jan Erling (2002). Direkte bydelsvalg i Oslo - enda en mislykket reform?, I: Bernt Aardal (red.),  Valgdeltakelse og lokaldemokrati.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0920-6.  Kapittel 10.  s 241 - 261

Se alle arbeider i Cristin

 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (red.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2012). Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling & Stokstad, Sigrid (2019). Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis.
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling (2018, 27. august). - Kommunane må prioritere politiske lokallag.  Nationen.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine & Stokstad, Sigrid (2018). To tårn, to ledere - Hvem skal representere Oslo kommune?. NIBR-rapport. 2018:10. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene & Klausen, Jan Erling (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 10- 15
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe & Klausen, Jan Erling (2017). Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. NIBR-rapport. 22.
 • Klausen, Jan Erling (2017). Deltagelse i folkeavstemningene, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  Kap. 3.  s 39 - 52
 • Klausen, Jan Erling (2017). Spørsmål og svaralternativer, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  Kap. 5.  s 86 - 122
 • Klausen, Jan Erling (2017). The Norway Local Government Reform: Local Agreements of Intention.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 17
 • Stokstad, Sigrid; Helgesen, Marit Kristine; Klausen, Jan Erling & Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. NIBR-rapport. 18. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Tvangstanker?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 33- 33
 • Klausen, Jan Erling (2016). Bydelsdemokratiet i Oslo – med sveip til Bergen og andre kommuner.
 • Klausen, Jan Erling (2016). Kommunereformen i perspektiv.
 • Klausen, Jan Erling (2016, 16. april). Rådgivende folkeavstemninger i kommunereformen. [Radio].  P2, "Ekko".
 • Klausen, Jan Erling (2016). Tone Alm Andreassen og Jacob Aars: Den store reformen. Da NAV ble til.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(3), s 318- 321
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?.
 • Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir & Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. NIBR-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Monkerud, Lars Chr.; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid & Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. NIBR-rapport. 20. Vis sammendrag
 • Bjørnsen, Hild-Marte; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2015). Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap. NIBR prosjektrapport. 1. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2014). Paradoxes of Amalgamation Reforms.
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan : Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (2), s 16- 21
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Lokalstyre på vikende front. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Hovik, Sissel; Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokke, Knut Bjørn & Indset, Marthe (2013). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Do new water regions represent effective networks for multi-level coordination or a decentralization of dilemmas?.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Vis sammendrag
 • Langeland, Ove; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities, In Philipp Schmidt-Thome & Johannes Klein (ed.),  Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-97700-2.  8.  s 95 - 110
 • Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte Slagsvold & Klausen, Jan Erling (2013). Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. NIBR-rapport. 21. Vis sammendrag
 • Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2012). Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. NIBR Working Paper. 101. Vis sammendrag
 • Higdem, Ulla; Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær & Skålholt, Asgeir (2011). Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark.
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode.
 • Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær & Klausen, Jan Erling (2010). Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2008). Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. NIBR-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling & Skålnes, Sigrid (2007). Fylkeskommunal oppgavedifferensiering – Sluttrapport. NIBR-rapport. 16. Vis sammendrag
 • Lorentzen, Håkon Wergeland; Klausen, Jan Erling; Berglund, Frode Viktor & Waldahl, Ragnhild Holmen (2007). Frivillighet i storby. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2007:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Klausen, Jan Erling (2006). Nettverksstyring i en velferdsstat – En analyse av Handlingsprogram Oslo indre øst. NIBR-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling & Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Fylkeskommunal oppgavedifferensiering – Rapport fra innledende undersøkelser. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Helgesen, Marit Kristine & Aardal, Bernt (2002). Et valg av betydning? Videreføring av evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo. NIBR-Rapport. 1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2013 15:07 - Sist endret 15. jan. 2018 10:53