Jan Erling Klausen

Førsteamanuensis - Institutt for statsvitenskap
Bilde av Jan Erling Klausen
English version of this page
Telefon +47 22855191
Mobiltelefon +4798605012 22 85 51 91 / 986 05 012
Rom 810
Treffetider Tirsdag 1300-1500 (epost om avtale hvis jeg ikke er til stede)
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Kommunal politikk og administrasjon
 • Forholdet mellom staten og kommunene
 • Kommunereform
 • Lokaldemokrati og politisk deltagelse
 • Miljø- og ressursforvaltning
 • Klimatilpasning

Undervisning

STV2400Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk
STV4423 - Komparativ lokal politikk og forvaltning
STV4020A - Forskningsmetode og statistikk (casestudier)
OADM3090 - Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse

Bakgrunn

Dr. polit., statsvitenskap, UiO, (2004). Cand. polit., statsvitenskap, UiO (1994).

Førsteamanuensis, ISV fra april 2015.

Ansatt på Norsk institutt for by- og regionforskning siden 1994 (pt tilknyttet forsker 1).

 

Emneord: OPA, Offentlig politikk og administrasjon, Kommunalpolitikk, stat-kommunerelasjoner, miljø- og ressursforvaltning, Nordic

Publikasjoner

 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Christensen, Tom (2021). Local Government Reform: Compromise Through Cross-Cutting Cleavages. Political Studies Review.  ISSN 1478-9299. . doi: 10.1177/1478929919887649 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine & Stokstad, Sigrid (2020). Delt lederskap i Oslo kommune. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0801-1745. . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2020-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review.  ISSN 0192-5121.  42(2), s 213- 228 . doi: 10.1177/0192512119881810 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2019). Corporate governance and democratic accountability: local state-owned enterprises in Norway. Journal of Public Policy.  ISSN 0143-814X.  s 1- 24 . doi: 10.1017/S0143814X19000229 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eythorsson, Gretar Thor; Kettunen, Pekka; Klausen, Jan Erling & Sandberg, Siv (2018). Reasons for Inter-municipal Cooperation: A Comparative Analysis of Finland, Iceland and Norway, In Filipe Teles & Pawel Swianiewicz (ed.),  Inter-Municipal Cooperation in Europe.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62818-9.  6.  s 105 - 129 Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling (2018). Sub-Municipal Arrangements in Norway: District System in Oslo, In Nikolaos-Komninos Hlepas; Norbert Kersting; Sabine Kuhlmann; Pawel Swianiewicz & Filipe Teles (ed.),  Sub-Municipal Governance in Europe. Decentralization Beyond the Municipal Tier.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-64724-1.  Chapter 7.  s 145 - 165
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2017). Territorial upscaling of local governments: A variable-oriented approach to explaining variance among Western European countries. Local Government Studies.  ISSN 0300-3930.  43(4), s 555- 576 . doi: 10.1080/03003930.2017.1310102 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klausen, Jan Erling & Szmigiel-Rawska, Katarzyna (2017). The Rabbit and the Tortoise. Climate Change Policy Development on the Local Level in Norway and Poland. Transylvanian Review of Administrative Sciences.  ISSN 1842-2845.  2017(52), s 38- 58 . doi: 10.24193/tras.52E.3 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen og dens alternativer, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 14.  s 275 - 290
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Vabo, Signy Irene & Bjurstrøm, Karl Hagen (2016). What Causes Municipal Amalgamation Reform? Rational Explanations Meet western European Experiences, 2004-13, In Sabine Kuhlmann & Geert Bouckaert (ed.),  Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National Trajectories and International Comparisons.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137525475.  4.  s 59 - 79
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Stokke, Knut Bjørn (2016). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration?. International Journal of Water Governance.  ISSN 2211-4491.  4(2) . doi: 10.7564/15-IJWG87 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Klausen, Jan Erling (2016). Kommunereform og endringsteori, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 8.  s 133 - 156
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereformen i Norge, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 2.  s 25 - 46
 • Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen, In Jörg Knieling (ed.),  Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781118451717.  16.  s 287 - 304 Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line Johanne & Holen, Silje Nygaard (2015). Hvordan er klimaendringer integrert i arbeidet med vannforvaltningsplaner i Norge?. Kart og plan.  ISSN 0047-3278.  108(3), s 227- 248
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2015). Planning for climate change adaptation in urban areas, In Karen O'Brien & Elin Selboe (ed.),  The Adaptive Challenge of Climate Change.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107022980.  4.  s 63 - 80
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Færre, større og mer robuste kommuner? - Drivkrefter og motkrefter i kommunestrukturdebatten. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (2), s 113- 123
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2012). Innledning, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 1.  s 11 - 23
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2012). Regionene mot 2050, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 14.  s 335 - 354
 • Klausen, Jan Erling (2012). Økosystembasert regionalinndeling, I:  Det regionale Norge 1950 til 2050.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.  Kapittel 13.  s 315 - 332
 • Klausen, Jan Erling & Røe, Per Gunnar (2012). Governance and change on the urban fringe - special issue of Urban Research & Practice. Urban Research and Practice.  ISSN 1753-5069.  5(1), s 1- 5 . doi: 10.1080/17535069.2012.656445
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2012). Boosting involvement between elections - The case of the Citizen's Initiative, In Björn Egner; Michael Haus & Georgios Terizakis (ed.),  Regieren. Festschrift für Hubert Heinelt.  Springer.  ISBN 978-3-531-19792-0.  Kapittel.  s 493 - 509 Vis sammendrag
 • Atkinson, Rob & Klausen, Jan Erling (2011). Understanding sustainability policy: governance, knowledge and the search for integration. Journal of Environmental Policy and Planning.  ISSN 1523-908X.  13(3), s 231- 251 . doi: 10.1080/1523908X.2011.578403
 • Haus, Michael & Klausen, Jan Erling (2011). Urban Leadership and Community Involvement: Ingredients for Good Governance?. Urban Affairs Review.  ISSN 1078-0874.  47(2), s 256- 279 . doi: 10.1177/1078087410388867
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Johnstad, Tom & Klausen, Jan Erling (2009). Regional Foresight, Modes of Governance and Democracy. European Planning Studies.  ISSN 0965-4313.  17(12), s 1733- 1750 . doi: 10.1080/09654310903322272
 • Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2009). Organizational learning and governance in adaptation in urban development, In Karen O'Brien; Neil Adger & I. Lorenzoni (ed.),  Adapting to Climate Change: Thresholds, Values, Governance.  Cambridge University Press.  ISBN 9780521764858.  s 476 - 490
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2007). Emissions trading – market, hierarchy or governance network?, In  Environmental Governance and Policy Implementation – Papers from the 8. Nordic Environmental Social Science Research Conference, June 18-20, 2007: Workshop 5.  Norwegian Institute for Urban and Regional Research.  ISBN 978-82-7071-687-6.  Part 4.  s 71 - 90 Vis sammendrag
 • Aardal, Bernt & Klausen, Jan Erling (2002). Direkte bydelsvalg i Oslo - enda en mislykket reform?, I: Bernt Aardal (red.),  Valgdeltakelse og lokaldemokrati.  Kommuneforlaget, Oslo.  ISBN 82-446-0920-6.  Kapittel 10.  s 241 - 261

Se alle arbeider i Cristin

 • Vabo, Signy Irene; Klausen, Jan Erling & Askim, Jostein (2020). Offentlig politikk. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031958.  264 s.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein & Vabo, Signy Irene (red.) (2016). Kommunereform i perspektiv. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  323 s.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2012). Det regionale Norge 1950 til 2050. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-329-4.

Se alle arbeider i Cristin

 • Monkerud, Lars Chr. & Klausen, Jan Erling (2020). Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing. NIBR-rapport. 1. Vis sammendrag
 • Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling & Stokstad, Sigrid (2019). Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis. NIBR-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Aars, Jacob; Klausen, Jan Erling & Fimreite, Anne Lise (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Ein presentasjon for embetsverket i KMD. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling (2018, 27. august). - Kommunane må prioritere politiske lokallag.  Nationen.
 • Klausen, Jan Erling; Askim, Jostein; Houlberg, Kurt & Glomsrud, Hans Rasmus (2018). Territorial Uncertainty and Hoarding. Last-Minute Spending in Local Governments Facing Amalgamations.
 • Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine & Stokstad, Sigrid (2018). To tårn, to ledere - Hvem skal representere Oslo kommune?. NIBR-rapport. 2018:10. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene & Klausen, Jan Erling (2017). Hvordan skal det gå med kommunereformen?. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  s 10- 15
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe & Klausen, Jan Erling (2017). Sammen om vannet? Erfaringer fra vannforvaltningen etter EUs vanndirektiv. NIBR-rapport. 22.
 • Klausen, Jan Erling (2017). Deltagelse i folkeavstemningene, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  Kap. 3.  s 39 - 52
 • Klausen, Jan Erling (2017). Spørsmål og svaralternativer, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  Kap. 5.  s 86 - 122
 • Klausen, Jan Erling (2017). The Norway Local Government Reform: Local Agreements of Intention.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 16- 17
 • Stokstad, Sigrid; Helgesen, Marit Kristine; Klausen, Jan Erling & Monkerud, Lars Chr. (2017). Folkevalgt lederskap og kommunal organisering. NIBR-rapport. 18. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Kommunereform i perspektiv, I: Jan Erling Klausen; Jostein Askim & Signy Irene Vabo (red.),  Kommunereform i perspektiv.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245018912.  Kapittel 1.  s 15 - 21
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2016). Tvangstanker?. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.  s 33- 33
 • Klausen, Jan Erling (2016). Bydelsdemokratiet i Oslo – med sveip til Bergen og andre kommuner.
 • Klausen, Jan Erling (2016). Kommunereformen i perspektiv.
 • Klausen, Jan Erling (2016, 16. april). Rådgivende folkeavstemninger i kommunereformen. [Radio].  P2, "Ekko".
 • Klausen, Jan Erling (2016). Tone Alm Andreassen og Jacob Aars: Den store reformen. Da NAV ble til.. Tidsskrift for samfunnsforskning.  ISSN 0040-716X.  57(3), s 318- 321
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte Slagsvold & Rose, Lawrence E (2016). Local government amalgamations – a crucial case for analyzing the impact of citizen’s orientations towards local governments?.
 • Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir & Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. NIBR-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Monkerud, Lars Chr.; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid & Klausen, Jan Erling (2016). Kommunal organisering 2016 – Redegjørelse for Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase. NIBR-rapport. 20. Vis sammendrag
 • Bjørnsen, Hild-Marte; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2015). Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap. NIBR prosjektrapport. 1. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hanssen, Gro Sandkjær; Houlberg, Kurt; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Vabo, Signy Irene (2015). Lokalpolitisk lederskap og medvirkning ved kommunesammenslåinger. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2015:009. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2014). Paradoxes of Amalgamation Reforms.
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). En demokratireform for mer robuste kommuner?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.  ISSN 0805-083X.  (2), s 16- 21
 • Klausen, Jan Erling; Renå, Helge & Winsvold, Marte (2014). Lokalstyre på vikende front. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2013). Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret?.
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Hovik, Sissel; Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær; Stokke, Knut Bjørn & Indset, Marthe (2013). Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Do new water regions represent effective networks for multi-level coordination or a decentralization of dilemmas?.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen.
 • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold & Aars, Jacob (2013). Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Vis sammendrag
 • Langeland, Ove; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2013). Climate Change Adaptation Policy in Bergen: Ideals and Realities, In Philipp Schmidt-Thome & Johannes Klein (ed.),  Climate Change Adaptation in Practice: From Strategy Development to Implementation.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-0-470-97700-2.  8.  s 95 - 110
 • Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte Slagsvold & Klausen, Jan Erling (2013). Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning. NIBR-rapport. 21. Vis sammendrag
 • Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir Holtan; Smith, Eivind & Zeiner, Hilde Hatleskog (2012). Likeverdighet mellom stat og kommunesektor. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Inger-Lise; Stokke, Knut Bjørn & Winsvold, Marte (2012). Klimatilpasning og byplanlegging i fire norske byer. NIBR Working Paper. 101. Vis sammendrag
 • Higdem, Ulla; Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær & Skålholt, Asgeir (2011). Regionalt framsyn Hedmark – gjennomgang og presentasjon av et regionalt framsynsprosjekt i Hedmark.
 • Smith, Eivind; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2011). Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode.
 • Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær & Klausen, Jan Erling (2010). Evaluering av innbyggerinitiativordningen. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte (2008). Governance for Sustainability (G-FORS) – Norway National Report. NIBR-rapport. 9. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling & Skålnes, Sigrid (2007). Fylkeskommunal oppgavedifferensiering – Sluttrapport. NIBR-rapport. 16. Vis sammendrag
 • Lorentzen, Håkon Wergeland; Klausen, Jan Erling; Berglund, Frode & Waldahl, Ragnhild Holmen (2007). Frivillighet i storby. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2007:007. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær & Klausen, Jan Erling (2006). Nettverksstyring i en velferdsstat – En analyse av Handlingsprogram Oslo indre øst. NIBR-rapport. 10. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling & Hanssen, Gro Sandkjær (2006). Fylkeskommunal oppgavedifferensiering – Rapport fra innledende undersøkelser. NIBR-rapport. 4. Vis sammendrag
 • Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling & Vabo, Signy Irene (2004). PLUS - Participation, leadership and urban sustainability. Country report Norway. NIBR-notat. 108. Vis sammendrag
 • Klausen, Jan Erling; Helgesen, Marit Kristine & Aardal, Bernt (2002). Et valg av betydning? Videreføring av evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo. NIBR-Rapport. 1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2013 15:07 - Sist endret 6. jan. 2021 11:01