Øyvind Østerud

Bilde av Øyvind Østerud
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 31 Eilert Sundts hus blokk B 0851 OSLO
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Bilagslønnede

Faglige interesser

Demokrati, styreform og regimeendring; geopolitikk og internasjonale konflikter; suverenitet og nasjonalisme

Bakgrunn

Mag. art. fra Universitetet i Oslo; Ph.D. fra The London School of Economics; Professor i statsvitenskap/internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo siden 1980. Ledet Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

 CV

Bibliografi 1964-2014

Verv

Instituttleder, Institutt for statsvitenskap, 1993-95 og fra 2008-2012.

Visepreses og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi 2008-2011.

 

Emneord: Internasjonal politikk, Demokrati, Geopolitikk

Publikasjoner

 • Østerud, Øyvind (2022). Den totalitære liberaliteten: Når demokratiet underminerer seg selv. I Torjussen, Lars Petter Storm & Hvidsten, Andreas Holmedahl (Red.), Arven etter Skjervheim. Fagbokforlaget. ISSN 9788245038033. s. 129–138.
 • Østerud, Øyvind (2021). De nye, geopolitiske rystelsene. Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028. 191(4), s. 14–22.
 • Østerud, Øyvind (2021). The Rise and Fall of the Leviathan: A Juxtaposition of Pre-state and Post-state Wars. I Sigurdsson, Jon Vidar & Orning, Hans Jacob (Red.), Medieval and Modern Civil Wars. A Comparative Perspective. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-46147-5. s. 258–278.
 • Østerud, Øyvind (2021). Det geopolitiske paradokset. Utilsiktede maktforskyvninger i Midtøsten. I Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (Red.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISSN 9788253042534. s. 203–224.
 • Østerud, Øyvind (2021). Nye kriger og parlamentarisk krigsmakt. I Grung, Micheline Egge & Heier, Tormod (Red.), Stortinget og den lange krigen, 1991 - 2021. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205543362. s. 186–200.
 • Østerud, Øyvind (2021). Opprøret mot kolonialismen: Sartre, Fanon og den politiske volden. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nikolai (Red.), Politisk vold: Former og årsaker . Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282655231. s. 77–98.
 • Østerud, Øyvind (2020). Fighting in the Shadows: Between Military Strategy and Muscular Policing. I Matlary, Janne Haaland & Johnson, Robert (Red.), Military Strategy in the 21st century. The Challenge for NATO. Hurst Publishers. ISSN 9781787383913. s. 285–303.
 • Østerud, Øyvind (2020). Den politiske ulikhetskrisen. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. s. 392–397. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2020-04-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østerud, Øyvind (2020). Kampen om demokratiets mening, Uten sammenligning. Festskrift til Eivind Smith 70 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-3300-7. s. 693–707.
 • Østerud, Øyvind (2019). Libya-krigen og utredningene i Storbritannia og Norge. I Tvedt, Terje ; Ottosen, Rune & Heier, Tormod (Red.), Libya: Krigens uutholdelige letthet . Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202634421. s. 149–167.
 • Østerud, Øyvind (2019). Domstolene i grenseland mellom jus og politikk. I Fauchald, Ole Kristian & Smith, Eivind (Red.), Mellom jus og politikk. Grunnlovens § 112. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2701-3. s. 55–69.
 • Østerud, Øyvind & Jupskås, Anders Ravik (2019). Reaksjoner på høyrepopulismen - og konsekvenser for partisystemet . I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03431-7. s. 101–116.
 • Østerud, Øyvind (2018). Status Europe: Sovereignty and Nationalism. Kortinfo fra DNAK. ISSN 1502-6361.
 • Østerud, Øyvind (2017). Utfordringer i utviklingen av menneskerettigheter. I Lothe, Jakob (Red.), Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-884-5. s. 61–70.
 • Østerud, Øyvind (2017). "Populismen tar over verden". Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 34(3), s. 243–258. doi: 10.18261/issn.1504-3053-2017-03-03. Fulltekst i vitenarkiv
 • Østerud, Øyvind (2016). Strategic Ability in Europe: The Case of France. I Matlary, Janne Haaland & Heier, Tormod (Red.), Ukraine and Beyond: Russia's Strategic Security Challenge to Europe. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-319-32529-3. s. 129–146. doi: 10.1007/978-3-319-32530-9_7.
 • Østerud, Øyvind (2015). Kampen om selvstendigheten og språket: Nasjon, nasjonsbygging, nasjonalisme. I Seland, Bjørg (Red.), Selvstendighet og nasjonsbygging. 1814-2014. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-49927-3. s. 37–48.
 • Østerud, Øyvind (2015). Albert Camus og det utidsmessige opprøret. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Red.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. s. 241–253.
 • Østerud, Øyvind (2015). Raymond Aron og de intellektuelles opium. I Sørensen, Øystein; Hagtvet, Bernt & Brandal, Nik. (Red.), Demokratisk beredskap. Intellektuell motstand mot totalitære fristelser. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651325. s. 163–176.
 • Østerud, Øyvind (2015). Demokrati, rettsstat og rettsliggjøring. I Malnes, Raino Sverre & Thorsen, Dag Einar (Red.), Demokrati - historien og ideene. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651219. s. 578–589.
 • Østerud, Øyvind (2014). Norges selvstendighet i 1814 og i 2014. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 27–47. doi: 10.23865/noasp.78.
 • Østerud, Øyvind & Hønneland, Geir (2014). Geopolitics and International Governance in the Arctic. Arctic Review on Law and Politics. ISSN 1891-6252. 5(2), s. 156–176. doi: 10.5040/9781350985377.ch-002.
 • Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (2014). Det norske demokratiet i det 21. århundre. Dei lange linene frå 1814. I Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (Red.), Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISSN 9788245016147. s. 11–24.
 • Østerud, Øyvind (2014). Fremtidens sikkerhetspolitikk i vestnordisk perspektiv. I Hovgaard, Gestur; Jákupsstovu, Beinta í & Sølvara, Hans Andrias (Red.), Vestnorden : nye roller i det internationale samfund. Føroya Fródskaparfelag. ISSN 978-99918-65-63-8. s. 122–129.
 • Østerud, Øyvind (2014). Judicial Power and Legal Revolution. I Engstad, Nils A.; Frøseth, Astrid Lærdal & Tønder, Bård (Red.), The independence of judges. Eleven International Publishing. ISSN 978-94-6236-116-4. s. 233–246.
 • Østerud, Øyvind (2013). Strategiske vilkår for counterinsurgency. Striden om doktrinene. Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028. s. 38–44.
 • Østerud, Øyvind (2013). Statsvitenskap mellom styring og kritikk. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. s. 371–377.
 • Østerud, Øyvind (2013). Afghanistan-operasjonen - feil strategi eller umulig utfordring? I Bøe-Hansen, Ola; Heier, Tormod & Haaland Matlary, Janne (Red.), Strategisk suksess? Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02131-7. s. 61–73.
 • Østerud, Øyvind & Toje, Asle (2013). Strategy, Risk and Threat Perception in NATO. I Matlary, Janne Haaland (Red.), NATO's European allies: Military Capability and Political Will. Palgrave Macmillan. ISSN 9781137034991. s. 71–94.
 • Østerud, Øyvind (2012). Fremtidens landmakt. Pro Patria. ISSN 1892-4794. s. 13–15.
 • Østerud, Øyvind (2012). Domstolsmakt og rettsrevolusjon. I Engstad, Nils Asbjørn; Frøseth, Astrid Lærdal & Tønder, Bård (Red.), Dommernes uavhengighet. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1110-4. s. 425–442.
 • Østerud, Øyvind (2012). Etterord: Makt og rett for alle? I Papendorf, Knut-Erich (Red.), Rett for alle. Novus Forlag.
 • Østerud, Øyvind (2011). Narkokrigen. Internasjonal Politikk. ISSN 0020-577X. 69(3), s. 493–503.
 • Østerud, Øyvind (2011). The Role of National Sovereignty and the Future of the EU. I Høibraaten, Helge & Hille, Jochen (Red.), Northern Europe and the Future of the EU. Nordeuropa und Die Zukunft der EU. Berliner Wissenschafts-Verlag GmbH. ISSN 978-3-8305-1965-2. s. 177–185.
 • Østerud, Øyvind (2011). Regime transition and varieties of post-communism. I Bakke, Elisabeth & Peters, Ingo (Red.), 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag. ISSN 978-1-78068-039-2. s. 45–56.
 • Østerud, Øyvind (2011). State formation. I Berg-Schlosser, Dirk & Morlino, Leonardo (Red.), International Encyclopedia of Political Science. Sage Publications. ISSN 9781412959636. s. 2507–2512.
 • Østerud, Øyvind (2010). Utfordringen: De nye krigene. I Nyhamar, Tore (Red.), Utfordringer og strategi i freds- og stabiliseringsoperasjoner. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-284-6. s. 34–55.
 • Østerud, Øyvind (2010). Statsvitenskapen og de nordiske maktutredningene. Statsvetenskaplig Tidsskrift. ISSN 0039-0747. 112(5), s. 568–577.
 • Østerud, Øyvind (2010). Krigføring til salgs. Minerva (Oslo). ISSN 0805-7842. 86(2), s. 22–30.
 • Østerud, Øyvind; Lange, Even & Pharo, Helge (2009). Utenrikspolitikken etter den kalde krigen. I Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (Red.), Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-360-8. s. 7–26.
 • Østerud, Øyvind (2009). Statsstyret og maktens problem. I Mulgan, Geoff (Red.), God og ond makt. Om staters vekst og fall, idealer og svik. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-265-5. s. 9–14.
 • Østerud, Øyvind (2009). Statsfrie rom og nye kriger. I Malnes, Raino Sverre (Red.), Prekær Politikk. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39508-4. s. 177–191.
 • Østerud, Øyvind (2009). Evolving Metaphors of Development. I Brock-Utne, Birgit & Garbo, Gunnar (Red.), Language and Power.The Implications of Language for Peace and Development. Mkuki na Nyota Publishers. ISSN 978-9987-08-032-8.
 • Østerud, Øyvind (2009). Evolusjon, politikk og statsvitenskap. Nytt Norsk Tidsskrift. ISSN 0800-336X. 26(3-4), s. 240–255.
 • Østerud, Øyvind (2008). Statsvitenskap. I Balsvik, Eivind & Solli, Susanna Maria (Red.), Introduksjon til samfunnsvitenskapene. En antologi. Universitetsforlaget AS. ISSN 978-82-15-01316-9. s. 55–65.
 • Østerud, Øyvind (2008). Stormaktsgaranti og sikkerhetstrusler etter den kalde krigen. I Berg, Roald (Red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-0808-1. s. 136–151.
 • Østerud, Øyvind (2008). Towards a more peaceful world? A critical view. Conflict, Security and Development. ISSN 1467-8802. 8(2), s. 223–240. doi: 10.1080/14678800802109673.
 • Østerud, Øyvind (2008). Global conflict trends: A rejoinder. Conflict, Security and Development. ISSN 1467-8802. 8(3), s. 383–386. doi: 10.1080/14678800802323423.
 • Østerud, Øyvind (2007). Makt og maktbruk i internasjonal politikk. I Hovi, Jon & Malnes, Raino Sverre (Red.), Anarki, makt og normer. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-228-0. s. 86–100.
 • Østerud, Øyvind (2007). Introduction: The Peculiarities of Norway. I Østerud, Øyvind (Red.), Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. ISSN 978-0-415-37821-5. s. 1–16.
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Introduction: Towards the Post-national Military. I Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (Red.), Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7119-0. s. 3–12.
 • Østerud, Øyvind (2007). The New Military Revolution - From Mercenaries to Outsourcing. I Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (Red.), Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate. ISSN 978-0-7546-7119-0. s. 13–26.
 • Steen, Anton & Østerud, Øyvind (2007). Eliter og nyliberal stat - postsosialdemokratiske og postkommunistiske eliter. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 185–206.
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Nyliberal militærmakt. I Mydske, Per Kristen; Claes, Dag Harald & Lie, Amund (Red.), Nyliberalisme - ideer og politisk virkelighet. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01162-2. s. 146–160.

Se alle arbeider i Cristin

 • Østerud, Øyvind (2021). Geopolitikk. En nøkkel til storpolitikken. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-589-7. 196 s.
 • Orning, Hans Jacob & Østerud, Øyvind (2020). Krig uten stat: hva har moderne kriger og middelalderkriger felles? . Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-543-9. 267 s.
 • Østerud, Øyvind & Orning, Hans Jacob (2020). Krig uten stat. Hva har de nye krigene og middelalderkrigene felles? Dreyers forlag. ISBN 978-82-8265-543-9. 267 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-03431-7. 267 s.
 • Østerud, Øyvind (2018). Det globale statssystemet. Dreyer Forlag A/S. ISBN 9788282654586. 172 s.
 • Østerud, Øyvind (2018). Nasjonalisme. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-439-5. 209 s.
 • Østerud, Øyvind (2016). Sta je rat. Univerzitet u Sarajevu. ISBN 978-9958-028-13-7. 236 s.
 • Østerud, Øyvind (2014). Statsvitenskap. Innføring i politisk analyse, 5. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02281-9. 311 s.
 • Baldersheim, Harald & Østerud, Øyvind (2014). Det norske demokratiet i det 21. århundre. Fagbokforlaget. ISBN 9788245016147. 380 s.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-360-8.
 • Østerud, Øyvind (2009). Hva er krig. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01403-6. 155 s.
 • Lange, Even; Pharo, Helge & Østerud, Øyvind (2009). Vendepunkter i norsk utenrikspolitikk. Nye internasjonale vilkår etter den kalde krigen. Unipub forlag. ISBN 978-82-7477-360-8. 348 s.
 • Østerud, Øyvind (2009). Hvordan målevitenskap? Søkelys på bibliometriske metoder. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISBN 978-82-7099-530-1. 80 s.
 • Østerud, Øyvind; Sirevåg, Reidun & Lærum, Ole Didrik (2009). Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2008. Novus Forlag. ISBN 9788270995547. 410 s.
 • Østerud, Øyvind (2007). Norway in Transition. Transforming a Stable Democracy. Routledge. ISBN 978-0-415-37821-5. 219 s.
 • Østerud, Øyvind & Matlary, Janne Haaland (2007). Denationalisation of Defence. Convergence and Diversity. Ashgate. ISBN 978-0-7546-7119-0. 183 s.
 • Østerud, Øyvind (2007). Norway in Transition: Transforming a Stable Democracy. Routledge. ISBN 0-415-37821-4. 217 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Østerud, Øyvind (2020). Forsvaret - et kritisk blikk fra innsiden, av Harald Høiback (fra Norsk Militært Tidsskrift). Stratagem.
 • Østerud, Øyvind (2020). Fredsavtaler som krig på en annen måte. Stratagem.
 • Østerud, Øyvind (2020). Hvorfor militært påført regimeendring så ofte mislykkes. Stratagem.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Politiske partier som demokratisk paradoks. I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-03431-7. s. 13–25.
 • Østerud, Øyvind (2016). Demokratiet som utfordret styreform. I Brandal, Nikolai & Thorsen, Dag Einar (Red.), Den dannede opprører: Bernt Hagtvet 70 år. Dreyer Forlag A/S. ISSN 9788282651684.
 • Østerud, Øyvind (2016). Carl Schmitt and Raoul Salan: Transformations of the Partisan. I Mikalsen, Kjartan Koch; Skjei, Erling & Øfsti, Audun (Red.), Modernity - Unity in Diversity? Essays in Honour of Helge Høibraaten. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-840-1. s. 107–122.
 • Østerud, Øyvind (2014). Folkestyre og elitestyre 1814-2014. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Østerud, Øyvind (2014). Norway at the dawn of sovereign statehood. The Geographer. Spring, s. 19–20.
 • Østerud, Øyvind (2013). Uønsket kunnskap. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Østerud, Øyvind (2013). Kampen om Camus. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Østerud, Øyvind (2013). "Vi møtes igjen" - Skytte-prisen for 2013 til Robert Axelrod. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Østerud, Øyvind (2013). Strategi og politikk i internasjonale operasjoner. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift. s. 7–10.
 • Østerud, Øyvind (2013). Euroens tragedie. I Gustavsson, Rolf & Nilsson, Ylva (Red.), Nordiska röster om Europas framtid. Foreningen Norden/Global Utmaning. s. 138–147.
 • Østerud, Øyvind (2013). Regionenes Europa - de rikes opprør. Hvor hender det?. ISSN 0801-9509. 2012-2013(15).
 • Østerud, Øyvind (2012). Contemporary Military Innovation. Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028. 182(4), s. 48–49.
 • Myhre, Jan Eivind & Østerud, Øyvind (2012). Forvridde forskningsmål. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 19–19.
 • Stenseth, Nils Christian & Østerud, Øyvind (2011). Forskningsfondet knekkes. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 5–5.
 • Claes, Dag Harald; Østerud, Øyvind & Harsem, Øistein (2010). The New Geopolitics of the High North.
 • Østerud, Øyvind (2009). Does Foreign Aid Really Work? International History Review. ISSN 0707-5332. 31(1), s. 226–227.
 • Østerud, Øyvind (2009). Elitisme som demokratisk problem - tilfellet Frankrike. Replikk. I Snildal, Andreas; Jupskås, Anders Ravik & Karl Kristian Rådahl, Kirchhoff (Red.), Demokratiet før og nå. Essays fra Oslostudentenes demokratiuke. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-451-3. s. 109–111.
 • Østerud, Øyvind (2008). Om de nye krigene. Norsk Militært Tidsskrift. ISSN 0029-2028. 178(4), s. 42–43.
 • Østerud, Øyvind (2008). Privatisert militærmakt - norsk utfordring. ProPatria. Militærfaglig tidsskrift. s. 23–25.
 • Østerud, Øyvind (2022). Clausewitz og dagens evne til å tenke strategisk - et statsvitenskapelig perspektiv. Forsvarsmuseet. ISSN 978-82-91218-76-2.
 • Østerud, Øyvind (2017). Demokrati er mer enn valg. Norsk Utenrikspolitisk Institutt.
 • Østerud, Øyvind (2015). The Challenges of Hybrid Warfare. The Norwegian Atlantic Comittee.
 • Østerud, Øyvind (2013). Statsdannelse, nye stater og internasjonal orden. Det Norske Videnskaps-Akademi, Årbok 2012. ISSN 978-82-7099-730-5.
 • Duesund, Åse Gunhild Woie; Enger, Inger S.; Flatø, Lars Erik; Kvassheim, Gunnar; Rosnes, Åge & Røssland, Liv [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2012). Ventetide - et spørsmål om tillit. En evaluering av statens karanteneregelverk. Departementenes Servicesenter, Informasjonsforvaltning . ISSN 978-82-583-1144-4. 2012(12).
 • Østerud, Øyvind (2012). Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2011 Innledning: Utfordringer i Vitenskapsåret. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISSN 978-82-7099-702-2.
 • Østerud, Øyvind (2009). Hvordan måle vitenskap? Søkelys på bibliometriske metoder. Det Norske Videnskaps-Akademi. ISSN 978-82-7099-530-1.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. sep. 2010 13:23 - Sist endret 12. okt. 2021 16:48

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter