Geonor: Geopolitics in the High North (avsluttet)

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt i regi av Norsk institutt for forsvarsstudier, og har som mål å utvikle ny kunnskap om hvordan aktørene i det høye nord samhandler.

 Les mer på prosjektets hjemmesider

 

 

Publisert 24. sep. 2010 15:23 - Sist endret 2. juni 2014 10:18