Instituttledelsen

Instituttleder er øverste leder for ISV og leder av instituttstyret. Instituttleder og nestleder velges for en periode på fire år. Undervisningsleder utpekes av instituttleder.

Kontorsjefen er instituttets administrative leder.

Tittel Navn
Instituttleder

Anne Julie Semb

Nestleder Jostein Askim
Undervisningsleder Tora Skodvin
Kontorsjef Ida Weseth Bjøru