Instituttledelsen

Instituttleder er øverste leder for ISV og leder av instituttstyret. Instituttleder og nestleder velges for en periode på fire år. Undervisningsleder utpekes av instituttleder.

Kontorsjefen er instituttets administrative leder.

Tittel Navn
Instituttleder

Bjørn Erik Rasch

Nestleder Elin Lerum Boasson
Undervisningsleder Bjørn Høyland
Kontorsjef Ida Weseth Bjøru