English version of this page

Instituttstyret

Instituttstyret er Institutt for statsvitenskap sitt øverste organ, og har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten.

Styret velges for en periode på 4 år, og består av i alt 9 medlemmer.

3 av styrets medlemmer velges blant de fast vitenskapelig ansatte, 1 blant de teknisk-administrativt ansatte og 1 fra gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte, 2 velges blant studentene. Fagutvalget til statsvitenskap har en fast representant, mens den andre studentrepresentanten rullerer blant de tverrfaglige programmene. Instituttleder og nestleder er permanent representert med stemmerett. Undervisningsleder har møte og talerett i instituttstyret. Kontorsjefen er sekretær for styret og har ikke stemmerett

For perioden 2020 - 2023

Instituttstyrets leder

 • Bjørn Erik Rasch

Nestleder

 • Tora Skodvin (Elin Lerum Boasson i permisjon)

Fast vitenskapelig ansatte

 • Tora Skodvin (representerer som nestleder)
 • Francesca Refsum Jensenius
 • Tobias Bach
 • 1. vara Tore Wig (fast representant for Tora Skodvin)
 • 2. vara Signy Vabo
 • 3. vara Dag Harald Claes
 • 4. vara Målfrid Braut-Hegghammer
 • 5. vara Robert Huseby

Midlertidig vitenskapelig ansatte 2020

 • Kristin Ven Bruusgaard (i permisjon høsten 2020. Leif Erlend Kårtvedt stiller som fast vara)
 • 1. vara: Leif Erlend Kårtvedt
 • 2. vara: Magnus Bergli Rasmussen

Teknisk-administrativt ansatte

 • Ilze Gehe
 • 1. vara: Siv Håberg
 • 2. vara: Øyvind Colbjørnsen

Studentrepresentanter våren 2021

 • Sigve Chrisander Iversen (STV)
 • Vara: Henrik V. Fiske Vassal (STV)
 • Oskar Råkil (OADM)
 • vara: Ragnhild Gabrielsen (OADM)

Undervisningsleder

 • Bjørn Høyland

Instituttstyrets sekretær

 • Kontorsjef Dagfinn Hagen

 

Publisert 10. nov. 2010 20:19 - Sist endret 20. mai 2021 14:43