2022

Sist endret 2. mai 2022 13:03 av eivorvs@uio.no

Har du påbegynt eller nylig fullført en mastergrad i jus, historie eller økonomi, interesse og engasjement for internasjonal politikk, og et ønske om å skape en god læringsarena for førsteårsstudenter?

Sist endret 12. mai 2022 13:02 av Nazaneen Saie Nasab

Har du et stort engasjement for statsvitenskapsfaget? Er du glad i å formidle? Brenner du for god undervisning? Søk jobb som seminarleder på Institutt for statsvitenskap!