Ledige stillinger som med-seminarleder på INTER1000

Har du påbegynt eller nylig fullført en mastergrad i jus, historie eller økonomi, interesse og engasjement for internasjonal politikk, og et ønske om å skape en god læringsarena for førsteårsstudenter?

Bachelorprogrammet i Internasjonale Studier søker faglig sterke masterstudenter til jobb som med-seminarleder på INTER1000 til høsten.

I seminarene skal studentene i hovedsak skrive og presentere en seminaroppgave. Som fagekspert i jus, historie eller økonomi vil du lese, kommentere skriftlig og gi muntlig tilbakemelding på oppgaver på første- og andreutkast-stadiet. Seminarene vil ledes av en hovedseminarleder.

Arbeidsoppgaver

  • Lese og gi skriftlig tilbakemeldinger på seminaroppgaver
  • Delta på fellessamlinger for seminarledere
  • Sørge for godt læringsmiljø og en god arena for faglig diskusjon i seminarene

Kvalifikasjonskrav

  • Søker må ha påbegynt eller fullført en mastergrad i henholdsvis jus, historie eller økonomi
  • Gode ferdigheter i oppgaveskriving
  • Gode karakterer
  • Gode faglige formidlingsevner muntlig og skriftlig
  • Undervisningserfaring er en fordel, men ikke et krav

Lønn

  • Lønnstrinn C40 (203,30,-) for studenter uten fullført mastergrad
  • Lønnstrinn C55 (255,90,-) for de med fullført mastergrad

Det betales for 3,5 time per enkelttime med undervisning (45 min). Dette inkluderer forberedelsestid.

Innhold i søknaden

Søknaden skal være kortfattet, og bør si noe om din motivasjon og egnethet for rollen. Send søknad, CV og karakterutskrift (i et pdf-dokument) på mail Sverke Runde Saxegaard.  

Søknadsfrist

15. mai 2022

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med doktorgradsstipendiat Sverke Runde Saxegaard hvis du har spørsmål om stillingen.

 

Publisert 2. mai 2022 13:03 - Sist endret 2. mai 2022 13:03