English version of this page

Oslo Nuclear Project

Kjernevåpen er ei vedvarende utfordring for internasjonal sikkerhet. Dette forskningsprogrammet analyserer disse utfordringene og utdanner nye generasjoner eksperter med kunnskap om kjernevåpen og sikkerhetspolitikk.

Om prosjektet

Oslo Nuclear Project har tre tematiske hovedfokus:

  1. Nedrustning og ikkjespredning
  2. Rustningskontroll
  3. Atomvåpenstrategi og doktriner

 

ONP produserer vitenskaplige artikler og bøker, bidrar med undervisning på bachelor, masternivå samt doktorgradutdanning, og bidrar aktivt i samfunnsdebatten om kjernevåpen.

Oslo Nuclear Project holder ein seminarserie og arrangerer Oslo Nuclear Forum årlig. ONP tilbyr også stipend for masterstudenter i Statsvitenskap ved UiO som skriv oppgaver om kjernevåpen. I tillegg gir vi studenter praksisplass i Forsvarsdepartementet og Direktoraret for strålevern og atomsikkerhet.

Vi har faglig samarbeid med internasjonale forskningsmiljø som School of Security Studies (Kings College London) og Belfer Center (Harvard University).

Finansiering

Dette programmet er finansiert av Universitetet i Oslo, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, og MacArthur foundation.

 

For å hjelpe oss i det langsiktige arbeidet Norge driver for nedrustning, trenger vi oppdatert kunnskap om rustningskontroll og nye generasjoner med eksperter på kjernevåpenspørsmål. Derfor har regjeringa bestemt seg for å støtte Universitetet i Oslos nysatsing: Oslo Nuclear Project. Betydningen av en god og saklig debatt og god kunnskap blir avgjørende i det videre arbeidet for en verden uten kjernevåpen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, 5 Mars 2019

 

 

Publisert 9. aug. 2019 13:16 - Sist endret 21. okt. 2020 10:12