English version of this page

Oslo Nuclear Project

Kjernevåpen er ei vedvarende utfordring for internasjonal sikkerhet. Vi er på veg inn i ein ny atomalder der regionale atommakter utvikler nye strategier og doktriner. Samtidig forvitrer eksisterende avtaler som skal forhindre spredning og bruk av atomvåpen, og destabiliserende atomvåpenkappløp.

Dette forskningsprogrammet analyserer disse utfordringene. Vi utvikler ny kunnskap, og utdanner nye generasjoner eksperter med kunnskap om kjernevåpen og sikkerhetspolitikk.

For å løyse disse utfordringene må også stater uten atomvåpen bidra med kunnskap inn I den internasjonale diskusjonen om kjernevåpen. Derfor bidrar Oslo Nuclear Project aktivt inn i faglige diskusjoner om korleis vi i felleskap kan håndtere disse utfordringene

For å hjelpe oss i det langsiktige arbeidet Norge driver for nedrustning, trenger vi oppdatert kunnskap om rustningskontroll og nye generasjoner med eksperter på kjernevåpenspørsmål. Derfor har regjeringa bestemt seg for å støtte Universitetet i Oslos nysatsing: Oslo Nuclear Project. Betydningen av en god og saklig debatt og god kunnskap blir avgjørende i det videre arbeidet for en verden uten kjernevåpen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide, 5 Mars 2019

Om prosjektet

Oslo Nuclear Project har tre tematiske hovedfokus:

 

  1. Nedrustning og ikkjespredning;
  2. Rustningskontroll;
  3. Atomvåpenstrategi og doktriner.

 

Vi produserer vitenskaplige artikler og bøker, bidrar med undervisning på bachelor, masternivå samt doktorgradutdanning, og bidrar aktivt i samfunnsdebatten om kjernevåpen.

Oslo Nuclear Project holder ein seminserie og arrangerer Oslo Nuclear Forum to ganger i året. I tillegg har vi forskningsserminar, Oslo Nuclear Reading Group. Vårt mål er å vere et relevant ressursmiljø for andre forskere, beslutningstakere og samfunnsdebatten.

 

 ONP tilbyr også stipend for masterstudenter i Statsvitenskap ved UiO som skriv oppgaver om kjernevåpen. I tillegg gir vi studenter praksisplass i Forsvarsdepartementet og Direktoraret for strålevern og atomsikkerhet.

Vi har faglig samarbeid med internasjonale forsknignsmiljø som School of Security Studies (Kings College London) og Belfer Center (Harvard University).

 

Finansiering

Dette programmet er finansiert av Universitetet I Oslo, Utenriksdepartementet, og MacArthur foundation.

 

 

 

 

Publisert 9. aug. 2019 13:16 - Sist endret 13. aug. 2019 13:37