Målfrid Braut-Hegghammer

Bilde av Målfrid Braut-Hegghammer
English version of this page
Telefon +47 22856607
Treffetider etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaug torg 1 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1097 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sikkerhetspolitikk
 • Kjernevåpen og ikkjespredning
 • IAEA
 • Midtøsten

Andre stillinger og roller

Programleiar for Peace and Conflict Studies 

Leiar for Oslo Nuclear Project 

Undervisning

Bakgrunn

Priser

BISA Michael Nicholson Thesis Prize 2010. Thesis title: Nuclear Entrepreneurs: Drivers of Nuclear Proliferation

Verv

Emneord: Nord-Korea, Atomenergi, Sikkerhetspolitikk, kjernevåpen

Publikasjoner

Braut-Hegghammer, Målfrid (2021). Engaging North Korea: The Warming-up Phase. Survival (London. 1959). ISSN 0039-6338.

Braut-Hegghammer, Målfrid, "Norges politiske forpliktingar til Nato står i strid med å gå inn i forbodstraktaten," kronikk i Aftenposten 11 oktober 2020.
 
Braut-Hegghammer, Målfrid, "Cheater's Dilemma: Iraq, Weapons of Mass Destruction, and the Path to War." International Security 45.1 (2020): 51-89.

Braut-Hegghammer, Målfrid "2020 is the year to worry about nuclear weapons" The Monkey Cage, Washington Post, 6 January 2020.

Braut-Hegghammer, Målfrid "Proliferating Bias? American Political Science, Nuclear Weapons, and Global Security," Journal of Global Security Studieshttps://doi.org/10.1093/jogss/ogz025 (published: 18 June 2019)

Braut-Hegghammer, Målfrid "Det finnast ingen snarveg for å bli kvitt atomvåpen" Aftenposten, 5 mars 2019. 

Kristin Ven Bruusgaard og Målfrid Braut-Hegghammer "Farlig avtalekollaps" Dagens Næringsliv, 6 Februar 2019. 

Christoffer C. Eriksen og Målfrid Braut-Hegghammer "Hva kan vi lære av de norske Libya-operasjonene?" kronikk i Afternposten, 15 januar 2019.

Braut-Hegghammer, Malfrid. "Pakistan, Uranium and the International Atomic Energy Agency, 1970–1980." The International History Review (2018): 1-15.

Braut-Hegghammer, Malfrid. "Why North Korea succeeded at getting nuclear weapons — when Iraq and Libya failed," The Monkey Cage, Washington Post, 2 January 2018.

Målfrid Braut-Hegghammer, Unclear Physics: Why Iraq and Libya Failed to Build Nuclear Weapons, Cornell University Press, 2016.

Målfrid Braut-Hegghammer, "Annleisland søker utenrikspolitikk. Anmeldelse av Torbjørn L. Knutsen, Halvard Leira & Iver B. Neumann: Norsk utenrikspolitisk idéhistorie, 1890-1940," Tidsskrift for Samfunnsforskning, 4-2016 Årgang 57, s. 468-471.

Målfrid Braut-Hegghammer, "Meir konflikt i vente," Morgenbladet, 11 November 2016 (https://morgenbladet.no/aktuelt/2016/11/meir-konflikt-i-vente)

Malfrid Braut-Hegghammer, "Why some dictators are more likely to get nuclear weapons. 5 lessons from Iraq and Libya," Monkey Cage, Analysis, 10 October 2016 (https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/10/10/why-some-dictators-are-more-likely-to-get-nuclear-weapons-5-lessons-from-iraq-and-libya/)

Malfrid Braut-Hegghammer, "Why Saddam and Gaddafi Failed to get The Bomb," War on the Rocks, 17 November 2016. (http://warontherocks.com/2016/11/why-saddam-and-gaddafi-failed-to-get-the-bomb/)

Målfrid Braut-Hegghammer, Not helping: The International Atomic Energy Agency and Technical Cooperation, Essay in H-Diplo ISSF POLICY Roundtable 1-3 (2016) on the International Atomic Energy Agency Statute at Sixty. Published on 19 November 2016. Shortlink: tiny.cc/PR-1-3

 • Bruusgaard, Kristin Ven & Braut-Hegghammer, Målfrid (2021). Kap. 19 Rolfs strategiske forskningsgjerning: Fra Nordområdene til Net Assessment. I Pharo, Helge Øystein; Engh, Sunniva; Bjerga, Kjell Inge; Hatlehol, Gunnar D. & Offerdal, Kristine (Red.), Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år. Pax Forlag. ISSN 9788253042534. s. 424–432.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2021). Engaging North Korea: The Warming-up Phase. Survival (London. 1959). ISSN 0039-6338. 63(6), s. 119–125. doi: 10.1080/00396338.2021.2006448.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2020). Cheater's Dilemma: Iraq, Weapons of Mass Destruction, and the Path to War. International Security. ISSN 0162-2889. 45(1), s. 51–89. doi: 10.1162/isec_a_00382. Fulltekst i vitenarkiv
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2019). Proliferating Bias? American Political Science, Nuclear Weapons, and Global Security. Journal of Global Security Studies (JoGGS). ISSN 2057-3170. 4(3), s. 384–392. doi: 10.1093/jogss/ogz025. Fulltekst i vitenarkiv
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2018). Pakistan, uranium and the international atomic energy agency, 1970?1980. International History Review. ISSN 0707-5332. 40(5), s. 1034–1048. doi: 10.1080/07075332.2018.1430048. Fulltekst i vitenarkiv
 • Braut-Hegghammer, Målfrid & Rieker, Pernille (2015). Libya: The promise and pitfalls of diplomacy. I Rieker, Pernille & Thune, Finn Henrik (Red.), Dialogue and Conflict resolution - The potential and limits of dialogue as a tool for conflict resolution. Ashgate. ISSN 978-1-4724-3883-6. s. 125–142.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2011). Revisiting Osirak: Preventive Attacks and Nuclear Proliferation Risks. International Security. ISSN 0162-2889. 36(1), s. 101–132. doi: 10.1162/isec_a_00046.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2008). Libya's Nuclear Turnaround: Perspectives from Tripoli. The Middle East Journal. ISSN 0026-3141. 62(1), s. 55–72.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2006). Rebel Without a Cause? Explaining Iraq's Response to Resolution 1441. The Nonproliferation Review. ISSN 1073-6700. 13(1), s. 17–34.
 • Riste, Olav & Braut-Hegghammer, Målfrid (2005). Were WMDs the Real Issue? The International Community versus Iraq 1991-2003. Forsvarsstudier. ISSN 0333-3981.

Se alle arbeider i Cristin

 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2016). Unclear Physics: Why Iraq and Libya failed to build nuclear weapons. Cornell University Press (CUP). ISBN 9781501706455.

Se alle arbeider i Cristin

 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2022). Book note: ​Wellerstein, Alex (2021) Restricted Data: The History of Nuclear Secrecy in the United States. Chicago, IL: University of Chicago Press. 528 pp. Journal of Peace Research. ISSN 0022-3433.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2022). Deterrence and arms control. Survival (London. 1959). ISSN 0039-6338. doi: 10.1080/00396338.2022.2103268.
 • Braut-Hegghammer, Målfrid (2021). Engaging North Korea: The Warming-up Phase. Survival (London. 1959). ISSN 0039-6338.
 • Bruusgaard, Kristin Ven & Braut-Hegghammer, Målfrid (2019). Farlig Avtalekollaps. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Holsten, Hilde Hartmann & Braut-Hegghammer, Målfrid (2018). Tror ikke Nord-Korea utvikler atomvåpen fordi de vil ha krig med USA. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Hiim, Henrik Stålhane & Braut-Hegghammer, Målfrid (2012). Er diplomatiet dødfødt? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Hegghammer, Thomas & Braut-Hegghammer, Målfrid (2011). Sikkerhet og stabilitet i Midtøsten etter Jasminrevolusjonen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. apr. 2015 14:07 - Sist endret 11. juli 2022 11:52