English version of this page

CLIMREC

Climate Politics During Recessions: Examining Drivers of a Green Economic Recovery

Bildet kan inneholde: vann, vannforsyning, anlegg, azure, naturlig landskap.
CLIMREC vil kartlegge betingelsene for at stater investerer i avkarbonisering også i økonomiske nedgangstider. Bilde: USGS/Unsplash

Om prosjektet

Dagens utslippsreduksjoner er langt fra tilstrekkelige for å nå målene i Parisavtalen, noe som fordrer netto null klimagassutslipp innen 2050. Samtidig er det en fare for at arbeidet med avkarbonisering nedprioriteres på grunn av Covid-19-pandemien og den resulterende økonomiske nedgangen.

Forskning tyder på at nedgangstider gjerne får så vel enkeltpersoner som regjeringer til å prioritere fornyet økonomisk fremgang fremfor klima. Nedgangstider medfører imidlertid også muligheter for grønn økonomisk vekst, f.eks. ved at økonomien stimuleres gjennom investeringer i utslippsfri infrastruktur (som jernbane), elektrifisering av transportsektoren (flere ladestasjoner), strengere krav til energieffektiviteten i nybygg, og mer fornybar energi.

CLIMREC vil kartlegge i hvilken grad klima blir prioritert som del av de viktigste utslippslandenes anstrengelser for å få økonomien på fote igjen etter Covid-19.

CLIMREC fyller både et empirisk og et teoretisk tomrom i litteraturen om klimapolitikk. Prosjektet vil kombinere sammenliknende analyser av alle G20-landenes økonomiske stimuleringspakker med detaljstudier av åtte økonomier på ulike utviklingsnivåer (Canada, India, Kina, Mexico, Storbritannia, Sør-Korea, Tyskland og USA). To faktorer er trolig viktige for at noen land prioriterer klima sterkere i sine stimuleringspakker enn det andre land gjør. Den første faktoren er den relative styrken til ulike innenlandske økonomiske interessegrupper. Den andre er i hvilken grad landets politiske system åpner for påvirkning fra interessegrupper. Vi tror at høy prioritet til avkarbonisering i stimuleringspakker er minst sannsynlig i land der interessegrupper har relativt god adgang til politiske prosesser, samtidig som det finnes sterke interesser knyttet til olje, gass eller kull.

Se våre engelske sider for mer informasjon.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, i perioden 1.desember 2021- 30.mars 2026. 

 

 

Publisert 1. sep. 2021 15:04 - Sist endret 9. sep. 2021 12:39