English version of this page

Politisk Datavitenskap (PODS)

Digitaliseringen av data fra politiske hendelser, historiske og samtidige, har potensiale til å berike så vel som utfordre vår forståelse av politiske fenomen. Forskergruppen Politisk Datavitenskap (PODS) forener forskere som er interessert i å samle inn og undersøke slike nye datakilder.

Bildet kan inneholde: blå, elektrisk blå, asfalt, koboltblå, majorelle blå.

Om PODS

Etablert I 2021, PODS arrangerer seminarer og arbeidsgrupper innen alle aspekter av politisk data science. 

Samarbeid

Flere medlemmer av PODS er også med i CIR, instituttets forskergruppe på komparative institusjoner og regimer. PODS medlemmer er åpne for samarbeid med offentlige, frivillige og private organisasjoner som jobber med politisk data science. 

Relevante emner

Medlemmer av PODS underviser et BA emne i Social Science Data Analysis and Programming og et master emne i statistical analysis. Vi planlegger også et emne i innsamling av digitale data. 

Emneord: Data Science, Statsvitenskap
Publisert 13. jan. 2021 10:10 - Sist endret 30. mars 2022 13:14