Asylrett som trumfer alt?

En flyktning har rett til å komme i sikkerhet, ikke til å komme til Europa, skriver Janne Haaland Matlary i DN.

Janne Haaland Matlary

Det pågår en debatt om statens makt over sine grenser som er av stor prinsipiell betydning. Den såkalte ‘asylretten’ presenteres av jurister og NGOer som en absolutt menneskerett, mens regjeringen definerer den ut fra såkalte ‘sikre tredjeland’ og Dublin-avtalen.

Norge klaget til FN

Nylig klaget Amnesty, Helsingfors-komiteen og NOAS på Norge til FN, sekundert av jusprofessor Mads Andenæs. Saken gjelder at de som kommer over grensen ved Storskog fra Russland ikke skal få lov å søke asyl i Norge fordi de kommer fra et land hvor de enten har opphold eller turistvisum. Om de skal søke asyl noe sted, må det bli i Russland. Analogt sier Dublin-avtalen at alle skal søke asyl i det første landet de ankommer til, og dit skal de returneres om de reiser videre på ‘asylshopping’.

NGOene som nå klager på den norske regjeringen ser ut til å ha mistet sunn fornuft. For det å søke politisk asyl er noe som kun er berettiget når man er i livsfare der man er.

Les mer

Matlarys kommentar ble opprinnelig publisert i DN 12. januar 2016. Les hele kommentaren her.

Publisert 1. feb. 2016 12:00