2012

Publisert 19. nov. 2012 15:38

Valget 6. november medførte ingen større endringer i de politiske organene. Obama er gjenvalgt som president og Kongressen har omtrent lik sammensetning som i forrige periode. En klimalov er derfor fortsatt lite aktuell politikk i USA. Snarere vil den nå gjenvalgte Obama-administrasjonen følge opp med utslippsreguleringer som kan gjennomføres innenfor det eksisterende lovverket.

Publisert 23. okt. 2012 08:49

22. juli-kommisjonen har pisket liv i kritikken av mål- og resultatstyring (MRS) i staten. Er tiden kommet for å konkludere at MRS er feil oppskrift for formålet, eller brukes en god oppskrift feil, spør førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Jostein Askim.

Publisert 1. juni 2012 17:00

Trenger fattige land et sterkt autoritært lederskap for å skape utvikling? Nei - snarere tvert imot. Nyere forskning viser at demokratiet har en rekke økonomiske fortrinn over autoritære styreformer, skriver Carl Henrik Knutsen.

Publisert 14. mai 2012 09:30

"I Hellas er ytterfløyene styrket. I Frankrike har den nyvalgte presidenten krevd en reforhandling av finanspakten, til tysk protest. Dilemmaet er at mindre innstramming innebærer høyere gjeld. Det kan ende med et kompromiss som ingen egentlig er tilfreds med", skriver Øyvind Østerud.

Publisert 28. mars 2012 20:52

På ny har Stortinget avvist et grunnlovsforslag om oppløsningsrett og investitur (innsettingsvedtak). Det skjedde etter en kort debatt 26. mars.

Publisert 13. mars 2012 14:45

Med 44,4 prosent av stemmene og 83 av 150 mandat er sosialdemokratane Smer-SD den suverene vinnaren av parlamentsvalet i Slovakia. Den store taparen er statsminister Iveta Radičovás parti Slovakisk demokratisk og kristen union (SDKÚ-DS). Det går dermed mot regjeringsskifte.

Publisert 23. feb. 2012 14:19

Skottlands selvstendighetstrang næres av romantiske ideer om nasjonen og av strategiske blundere fra eliten i London, skriver postdoktor Øivind Bratberg.

Publisert 16. feb. 2012 11:35

Indonesia changes. In 1998, suddenly, democracy stood for everything good. Even Soeharto’s cronies and generals clung to it. Now, by contrast, it tends to be blamed for everything bad.