2014

Publisert 18. okt. 2014 16:25

Erna Solberg synes det er trist, og Siv Jensen at det er et sykdomstegn, når Sverigedemokratene slo til som de gjorde under svenske valget nylig. Det ble et svensk jordskjelv, rystet frem av et parti med brune aner og rasister i/utenfor skapene. Skjelvet var varslet i god tid, men folk tvilte likevel: Sååå mange innvandringsfiender bor det vel ikke i Sverige?

Publisert 1. okt. 2014 18:31

Staten yter i overkant av ein halv milliard kroner årleg i støtte til dei politiske partia. I tillegg kjem eit ukjent tal millionar frå kommunar og fylkeskommunar. Får det politiske fellesskapet noko att for desse pengane? Gir denne pengebruken nok demokratiske avkasting i form av veljarintresse og –engasjement?

Publisert 26. sep. 2014 11:00

Kan utbrudd av væpnede konflikter – både mellom land og innad i land – forutsees på samme måte som været? Nyere forskning og innovasjoner i samfunnsvitenskapelig metode gjør det fristende å svare ja, skriver Tore Wig.

Publisert 3. juli 2014 12:48

Den 9 juli är det presidentval i Indonesien – en av de gryende ekonomiska stormakterna, det största muslimska landet och den tredje största demokratin bakom Indien och USA. Vad handlar valet om och hur hållbara är framstegen?