Ta politika: Analyse av aktuell politikk

Demonstrasjon på 17. oktober, 1905 (en skisse) av Ilya Yefimovich Repin. Kilde: Wikicommons

"A week is a long time in politics", sa Harold Wilson. Formålet med denne bloggen er dels å rapportere om aktualiteter, dels å trenge dypere inn i saker og hendelser. I spalten obiter dicta finnes også hetere synspunkter på presserende spørsmål og ferske begivenheter.

Abonner på alle innleggene her.

Seneste blogginnlegg

 • Hvem sitt handlingsrom er det regjeringa ønsker å beskytte? 19. okt. 2016 16:52

  Regjeringa velger å forhindre norske borgere i å klage inn staten for menneskerettighetsbrudd under tre sentrale menneskerettskonvensjoner. Norge skal jobbe aktivt for menneskerettighetene, men må beskytte sitt politiske, og dermed sitt demokratiske, handlingsrom, hevder de. Argumentasjonen bygger i beste fall på en feiloppfatning av hvordan det internasjonale menneskerettighetssystemet fungerer.

 • ttip-isds TTIP og ISDS – legitimitet, uavhengighet og hemmelighold 21. juni 2016 13:39

  Den offentlige debatten rundt investor-stat tvisteløsing (ISDS) har eksplodert etter at EUs forhandlingsposisjon til det transatlantiske handels- og investeringspartnerskap (TTIP) ble kjent. TTIP er hovedsakelig ment å omhandle handelsanliggende som harmonisering av standarder og tollbarrierer, men kapittelet om ISDS har fått mye oppmerksomhet.

 • Kan man predikere internasjonal politikk? 6. juni 2016 13:57

  I en nylig artikkel i tidsskriftet Internasjonal politikk stiller Håvard Mokleiv Nygård spørsmålet “kan modeller og teorier for internasjonal politikk predikere fremtidige utfall?” (Nygård 2015: 468).[1] Nygårds svar er et ganske så entydig og rungende «ja». Nygårds drøfting av dette viktige spørsmålet er midlertid noe ensidig, og det kan være gode grunner til å nyansere denne problematikken litt.

 • stvas1 Båten er full! 22. feb. 2016 13:39

  ’Das boot ist voll’ erklærte presidenten i det nøytrale Sveits i 1942.

  Grensen ble stengt for jøder på flukt fra nazismen i Tyskland, med fatale konsekvenser. Jødene ble oppfattet som en trussel mot nasjonal identitet og en økonomisk byrde, mens ‘genuine flyktninger’ med ‘riktig’ bakgrunn slapp inn. Selvbildet av en liten nasjon som må holde sammen mot ytre farer har dype historiske røtter i dette fjellandet.

  Hvordan begrunnes sortering av innvandrere til Norge i dag som har en nasjonal selvforståelse ikke så ulik den sveitsiske?

  Av Anton Steen.

  Innlegget ble opprinnelig publisert på MRbloggen 02.02.2016.

 • hagtvet Ettertanke etter massenes tid 15. feb. 2016 12:00

  Hvor er det blitt av massene på Maidan-plassen i Kiev, på Tahrir i Kairo og rundt Occupy Wall Street i USA? Er de revolusjonære oppløpenes tid over? skriver Bernt Hagtvet i Ny Tid.

 • ISV Raino Malnes Hvorfor det er dumt å harselere over islam 1. feb. 2016 12:00

  Har harselering over islam forandret en eneste fanatisk muslim til et lyttende menneske? spør Raino Malnes i Agenda Magasin

 • MATLARY BILDE 1 Asylrett som trumfer alt? 1. feb. 2016 12:00

  En flyktning har rett til å komme i sikkerhet, ikke til å komme til Europa, skriver Janne Haaland Matlary i DN.

 • stvoo1 De høyreradikale er sterkere enn vi tror 25. jan. 2016 12:00

  Meningsmålingene tar ofte feil, skriver Øyvind Østerud i Aftenposten Uviten.

 • berlin_1848 Hvorfor er semidemokratier mindre stabile enn andre regimeformer? 1. aug. 2015 15:59

  Er såkalte semi-demokratiske regimeformer i seg selv mer ustabile enn mer rendyrkede demokratier og autokratier, eller skyldes den korte levetiden til slike regimer at det slike regimer vokser frem under ustabile sosiopolitiske og/eller andre særegne forhold?

 • page1-442px-science_(journal)_volume_1_1883.djvu LaCour-affæren og samfunnsvitenskapens modning 23. juli 2015 22:21

  Avsløringen av forskningsjukset til Michael LaCour, og de trender den er symptomatisk for, er et tegn på at naturvitenskapelige standarder er i ferd med å få fotfeste i samfunnsvitenskapene, skriver Tore Wig.

Redaktører

Stipendiatene Tarald Laudal Berge (IP), Karl Hagen Bjurstrøm (OPA), Sigurd Lindstad (PT) og Peter Egge Langsæther (KP) er redaktører på bloggen. De tar mot og vurderer innlegg fortløpende.

Obiter dicta

Andre blogger

Politikksidene til kvalitetsaviser