Hvorfor er semidemokratier mindre stabile enn andre regimeformer?

Er såkalte semi-demokratiske regimeformer i seg selv mer ustabile enn mer rendyrkede demokratier og autokratier, eller skyldes den korte levetiden til slike regimer at det slike regimer vokser frem under ustabile sosiopolitiske og/eller andre særegne forhold?

En kunstners oppfatning av scenen i gårdsplassen til det kongelige palasset i Berlin mars 1848 hvor likene fra gatekamp ble presentert for Frederick William IV., kongen av Preussen. Opptøyene førte til en midlertidig liberalisering av det politiske systemet i Preussen.

Kilde: Carl Schurz, Reminiscences, Volume One, McClure Publishing Co., 1907, facing p. 122, hentet fra Wikicommons

I en nylig publisert artikkel i American Journal of Political Science (AJPS), undersøker Carl Henrik Knutsen (ISV, UiO) og Håvard Mokleiv Nygård (PRIO) sammenhengen mellom regimetype og regimesammenbrudd nærmere. Mer spesifikt tester de om "semi-demokratiske" regimeformer, i seg selv, er mer ustabile enn demokratiske og autokratiske, eller om den typisk korte levetiden til semi-demokratier kan skyldes alternative forklaringer. Knutsen og Nygård presenterer og diskuterer funnene i denne AJPS bloggposten.

Av Carl Henrik Knutsen, professor ved Insitutt for statsvitenskap (UiO) og Håvard Nygård, forsker ved PRIO
Publisert 1. aug. 2015 15:59 - Sist endret 1. aug. 2015 15:59