Toppmøtet som gikk i vasken

Nord-Korea hadde få insentiver for å komme Trump-administrasjonen i møte, mener UiO-forsker.

Toppmøte mellom Donald Trump og Kim Jung Un gikk i vasken.  Foto: NTB Scanpix
Foto: Shealah Craighead/White House/Polaris/NTB scanpix

Kim Jong-un med det beste forhandlingskortet

Målfrid Braut-Hegghammer

Begge parter hadde alt å vinne på å late som om dette var en seier, sier førsteamanuensis ved Institutt for statsvitenskap, Målfrid Braut-Hegghammer.

Men en seier kan man vanskelig si at dette møtet ble for Trump-administrasjonen. Den planlagte lunsjen mellom de to statslederne dag to av toppmøtet som fant sted i Hanoi sent 27. og 28 februar ble avlyst, og partene bestemte seg for å avbryte forhandlingene.

– Nord-Korea satt helt klart med det beste kortet her. De har oppnådd å bli tatt inn i varmen hos en amerikansk president. De er glade for at USA har fått et mer problematisk forhold til mange av dem som regnes som Nord-Koreas fiender, i og for seg også Sør-Korea. De hadde få grunner til å gi Trump-administrasjonen noen vesentlig innrømmelser.

Svekkede muligheter for en substansiell avtale på sikt

– Det Nord-Korea kan gi uten å ofre så mye er å la være å prøvesprenge mer, samt å la være å teste missiler. Men det trenger de heller ikke. De har prøvesprengt like mye nå, som andre atommakter de kan sammenligne seg med som Pakistan og India. De kan komme med smågester men ikke noe som har betydning for dem, spår Braut-Hegghammer om eventuelle forhandlinger i nær fremtid.

Man kan hevde at Trump ga forhandlingene med Nord-Korea en ny giv når han gikk med på å møtes på presidentnivå, noe som ikke har vært gjort tidligere. Men han ga samtidig bort en trumf-kort som Kim Jong-un har ønsket seg lenge. Et møte med en amerikansk president og oppmerksomhet fra vestlig presse.

– Det er helt klart bedre med forhandlinger enn krig, men det er foreløpig ingen tegn til at Trump-administrasjonen har lykkes noe mer enn Obama-administrasjonen når det kommer til Nord-Korea og nedrustning, avslutter Braut Hegghammer

Oslo Nuclear project

Målfrid Braut-Hegghammer leder et nytt forskningsprogram, Oslo Nuclear Project, som er finansiert av UiO, Utenriksdepartementet og MacArthur Foundation. Programmet fokuserer på ikkespredning, rustningskontroll, og strategiske doktriner hos kjernevåpenstater. ONP ble lansert 27 februar. 

I media

Av Hilde Holsten
Publisert 1. mars 2019 11:31 - Sist endret 1. mars 2019 18:26