Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 25. mars 2020

25. mars 2020, kl. 14.15-16.00, møte foregikk som videomøte (via Zoom). Til stede: Anniken Hagelund, Jemima García-Godos, David Jordhus-Lier, Cathrine Holst, Mette Andersson, Maren Toft, Stina Petersen,  Jasmin A. Ranginya, Nora Céline Warholm Essahli. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

Grete Brochmann, Øyvind Wiborg, Audrey Stark og Vegar Balstad var til stede under sak 15/20.

SAK 1
Saksnr. 13/20

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Maren Toft meldt seg som inhabil under sak 19/20 og forlot møtet under behandling av saken.

 
 

Orienteringssaker

 

SAK 2
Saksnr. 14/20

Orienteringssaker: Personal

Coronautbrudd: Styret roste både ansatte og studenter for deres respons til den akutte situasjonen vi er i, og påpekte at det er styrets oppgave å tenke på de mer langtidsmuligheter og konsekvenser av pandemien. Det meldes at store mengder informasjon i mange kanaler skaper utfordringer. Administrasjonen etterlyser evaluering av deres medvirkning i beslutninger som ble fattet rundt fastsettelse av nye frister mm. Studentrepresentanter meldte at mange studenter sliter pga manglende tilgang til lesesaler og begrenset mulighet til å benytte seg av tekniske løsninger for å følge digital undervisning. Mange studenter har i tillegg økonomiske bekymringer.

 
SAK 3
Saksnr. 15/20

Orienteringssaker: Økonomi

Seniorrådgiver Vegar Balstad presenterte økonomimodell ved SV-fakultetet med fokus på hvordan styret skal lese regnskapsrapporter. Presentasjonen er lenket opp fra innkallingen.

 
SAK 4
Saksnr. 16/20

Orienteringssaker: HMS

Instituttleder viste til rapport fra vernerunde ved ISS 2020.

Styret oppfordret til ny vernerunde "på hjemmekontoret." ISS forholder seg til Arbeidsmiljøtilsynets side om hjemmekontor i coronatider.

 
 

Ordinære saker

 
SAK 5
Saksnr. 17/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktor stilling (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO 1352) i for 2,5 år. Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 
SAK 6
Saksnr. 18/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som stipendiat

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Hege Sørreime sin tilsetting som stipendiat SKO 1017 i perioden 03.03.2020-14.10.2020. Sørreime vil i denne perioden jobbe i 20 % stilling.

 
SAK 7
Saksnr. 19/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som postdoktor

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi forlenger Maren Toft sin tilsetting som postdoktor SKO 1352 med seks måneder. Forlengelsen forutsetter NFR-finansiering.

 
SAK 8
Saksnr. 20/20

Vedtakssak: Tilsetting som postdoktor (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Torbjørn Gundersen i stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi i 2 år. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering. Dersom Gundersen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 2.

 
SAK 9
Saksnr. 21/20

Diskusjonssak: Strategiarbeid ved ISS 2020

Planlagt diskusjonssak om strategiarbeid ved ISS ble utsatt.

 
Publisert 14. apr. 2020 09:08 - Sist endret 14. apr. 2020 09:10