Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 12. februar 2020

12. februar 2020, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-16.00. Til stede: Anniken Hagelund, Jemima García-Godos, David Jordhus-Lier, Cathrine Holst, Mette Andersson, Maren Toft, Stina Petersen, Idar Henrik Seem . Meldt forfall: studentrepresentant fra KULKOM. Sekretær: Inger-Lise Schwab

SAK 1
Saksnr. 7/20

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandle i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 8/20

Orienteringssak: Regnskapsrapport for 3. tertial 2019

Kontorsjef Inger-Lise Schwab orienterte om regnskapsrapport for 3. tertial 2019.

 
SAK 3
Saksnr. 9/20

Orienteringssak: Kommende forlengelser

Instituttleder Anniken Hagelund orienterte om at styret kan bli bedt om å behandle forlengelser av stipendiater og postdoktorer som sirkulasjonssaker for å unngå forsinkelser i slike saker.

 

SAK 4
Saksnr. 10/20

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 postdoktorstillinger (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre 1-2 postdoktorstillinger (SKO 1352) i for 3 år uten pliktarbeid eller fire år med pliktarbeid. Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 
SAK 5
Saksnr. 11/20

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 førsteamanuensisstillinger (SKO 1011) i sosiologi

Styret var delt i hvorvidt formuleringen "the ability to establish and lead research projects" skulle tas inn i beskrivelsen av stillingen.

Vedtak: Instituttstyret godkjenner kunngjøringsteksten og foreslår overfor Det samfunnsvitenskapelige fakultet å lyse ut 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi.

 
SAK 6
Saksnr. 12/20

Diskusjonssak: Bruk av forskerstillinger ved ISS

Instituttleder innledet til diskusjon men tiden strakk ikke til for å fullføre diskusjonen. Saken settes opp på nytt på det neste ordinære styremøtet.

 
 

Eventuelt

Studentrepresentant Idar Henrik Seem meldte inn en undervisningsrelatert sak men ble henvist til programrådet i sosiologi for videre avklaring. 

 
Publisert 24. feb. 2020 10:59 - Sist endret 24. feb. 2020 11:03