Protokoll fra konstituerende møte i instituttstyret ved ISS 15. januar 2020

15.01.2020, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus.

kl. 14.15-15.00. Til stede under introduksjonsseminaret: Gudleik Grimstad, Anniken Hagelund, Jemima García-Godos, David Jordhus-Lier, Cathrine Holst, Mette Andersson, Grete Brochmann, Maren Toft, Camilla Houeland, Eirik Jerven Berger, Stina Petersen, Audrey Stark, Nora C. Warholm Essahli, Mathilde Hyldal Eberholst, Idar Henrik Steen.

kl. 15.00-15.50 Til stede under det ordinære møtet: Anniken Hagelund, Jemima García-Godos, David Jordhus-Lier, Cathrine Holst, Grete Brochmann, Maren Toft, Stina Petersen, Nora C. Warholm Essahli. Forfall: studentrepresentant fra KULKOM. Sekretær: Inger-Lise Schwab

Introduksjon Om styrets roller og mandat ved fakultetsdirektør Gudleik Grimstad  
SAK 1
Saksnr. 1/20

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Ingen inhabilitet i saker som skal behandle i møtet ble meldt inn.

 

SAK 2
Saksnr. 2/20

Vedtakssak: Møteplan våren 2020

Vedtak: 

1. 15. januar 2020, kl. 14.15-16.00

2. 12. februar 2020, kl. 14.15-16.00

3. 25. mars 2020, kl. 14.15-16.00

4. 29. april 2020, kl. 14.15-16.00

5. 3. juni 2020, kl. 14.15-16.00

6. 24. juni 2020, kl. 14.15-16.00

 

SAK 3
Saksnr.3/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for tre år uten pliktarbeid/fire år med 25 % pliktarbeid

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å lyse ut en postdoktorstilling (SKO1352) i samfunnsgeografi for 3 år uten pliktarbeid / 4 år med 25 % pliktarbeid.

 
SAK 4
Saksnr. 4/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352)/forskerstilling (SKO 1109) (ekstern finansiert)

Vedtak: 

Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en postdoktorstilling (SKO 1352) for 3 år uten pliktarbeid eller fire år med pliktarbeid/forsker (SKO 1109) i tre år. Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering. Saken vil bli oversendt fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

Styret fastslår at vedtaket danner ikke presedens. Styret anmoder instituttleder om å fremme en diskusjonssak om de prinsipielle spørsmålene rundt bruk av forskerstillinger.

 
SAK 5
Saksnr. 5/20

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i sosiologi (ekstern finansiert)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Edvard Nergård Larsen i stilling som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi i 3,5 år. Tilsetting forutsetter ekstern finansiering. Dersom Larsen takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 3. 

 
SAK 6
Saksnr. 6/20

Vedtakssak: Innstilling som førstelektor (SKO 1198)

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi innstiller Kjell Erling Kjellman i stilling som førstelektor (SKO 1198) i 100% stilling.  Det forutsettes at Kjellman deltar på universitetspedagogisk kurs eller legger frem dokumentasjon på at tilsvarende kurs er gjennomført. Saken vil bli oversendt fakultetets tilsettingsutvalg for videre behandling.

 
Publisert 27. jan. 2020 11:54 - Sist endret 14. feb. 2020 15:29