Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 28. oktober 2020

28. oktober 2020, kl. 13.15-16.00, Instituttstyrerom 221, Harriet Holters hus og digitalt via zoom.

SAK 1
Saksnr. 46/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 47/20

Orienteringssaker: Økonomi

 Regnskapsrapport for ISS, per 2. tertial ved seniorrådgiver Reidunn Terese Nielsen.

Disposisjonsskriv for ISS 2021 danner utgangspunktet for budsjettarbeid ved ISS.

 

SAK 3
Saksnr. 48/20

Orienteringssaker: Personal og studier

Coronanytt fra instituttleder.

Det er opprettet tre arbeidsutvalg som er i gang med sitt arbeid:

  • Språkutvalg: Grete Brochmann, Michael Gentile, Aaron Ponce, Brita Langeid, Nora Warholm Essahli
  • Forskningsstrategi: Anniken Hagelund, Trude Lappegård, Inger Furseth, Hege Knutsen, Stina Petersen
  • Undervisningsstrategi: Jemima García-Godos, Anne Krogstad, Torbjørn Skardhamar, Lars Erik Kjekshus, Kjell Kjellman, Øyvind Wiborg, Brita Langeid
  • En nedfra organisert gruppe ledet av David Jordhus-Lier jobber med innspill til instituttets klimastrategi

Det må velges ny styrerepresentant for gruppen midlertidig vitenskapelig ansatte for 2021. E-valg avholdes i november/desember.

Maren Toft er innvilget permisjon fra sin postdoktorstilling i seks måneder og tilsatt som forsker på bakgrunn av mobilitetsstipend fra NFR.

Beate Karlsen er tilsatt i en 20% bistilling som førsteamanuensis i tre år i tilknytning til OLA-programmet.

Nytt fra studentene.

 
SAK 4
Saksnr. 49/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 50/20

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 6
Saksnr. 51/20

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 7
Saksnr. 52/20

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 8
Saksnr. 53/20

Vedtakssak: Tilsetting i stipendiatstilling (SKO 1017) (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 9
Saksnr. 54/20

Vedtakssak: Forlengelse av stipendiatstillinger

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 10
Saksnr. 55/20

Diskusjonssak: Oppfølging av strategidiskusjon og videre arbeid med instituttets strategi

Saksdokumenter.

 
  Eventuelt  
Publisert 4. nov. 2020 08:45 - Sist endret 4. nov. 2020 08:45