Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 26. august 2020

26. august 2020, kl. 13.15-16.00, Instituttstyrerom 221, Harriet Holters hus og digitalt via zoom.

SAK 1
Saksnr. 38/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 39/20

Orienteringssaker: Økonomi

Inntektsmodell i SVs økonomimodell presenteres av seniorrådgiver Fredrik Emil Olsbu.

 

SAK 3
Saksnr. 40/20

Orienteringssaker: Personal og studier

Coronanytt fra instituttleder.

Om forlengelser av stipendiater og postdoktorer på bakgrunn av covid-19 pandemien.

OLA har fått tildelt 20 nye studieplasser fom H20 og én øremerket PhD stipendiat.

SV har forenklet rutinen for tilsetting av stipendiater og postdoktorer. Ny rutine tas i bruk fra og med H20.

Nytt fra studentene.

 
SAK 4
Saksnr. 41/20

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi knyttet til OLA-programmet

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 42/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig stilling som stipendiat 

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 6
Saksnr. 43/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig stilling som stipendiat

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 7
Saksnr. 44/20

Vedtakssak: Tilsetting i stilling som postdoktor (SKO 1352) i samfunnsgeografi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 8
Saksnr. 45/20

Diskusjonssak: Bruk av forskerstilling ved ISS (fortsettelse av sak 12/20 og 26/20)

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 20. aug. 2020 09:50 - Sist endret 20. aug. 2020 09:50