Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 24. juni 2020

24. juni 2020, kl. 13.15-16.00. Møtet vil foregå digitalt via zoom.

SAK 1
Saksnr. 28/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 29/20

Orienteringssaker: Økonomi

Regnskapsrapport for ISS, per 1. tertial 2020

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 30/20

Orienteringssaker: Personal

Coronytt fra instituttleder.

SV har fått tildelt flere studieplasser i forbindelse med regjeringens koronatiltak. 20 nye plasser til OLA er meldt inn som del av SVs prioriteringsliste

Arnfinn Midtbøen begynte i stilling som førsteamanuensis i sosiologi 4. mai.

Tina Baier begynte i stilling som postdoktor knyttet OPENFLUX-prosjektet 15. mai.

Torbjørn Gundersen begynte i stilling som postdoktor knytet PEriTiA-prosjektet 1. juni.

Én åpen stipendiatstilling i samfunnsgeografi og 1-2 åpne stipendiatstillinger i sosiologi lyses ut i disse dager.

Instituttledelsen åpner for søknader om forlengelser i stipendiatstillinger dersom det kan dokumenteres at koronasituasjon skaper forsinkelser i studieprogresjonen. Det foreligger blant annet et forslag fra stipendiatgruppen om automatisk forlengelse for alle stipendiater i fire uker. Instituttleder har invitert stipendiatene til dialog. 

 
SAK 4
Saksnr. 31/20

Orienteringssak: Trekk av stilling som postdoktor/forsker (eksternfinansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 32/20

Vedtakssak: Møteplan høsten 2020

Saksdokumenter.

 
SAK 6
Saksnr. 33/20

Vedtakssak: Kunngjøring av stipendiatstilling (SKO 1017) i sosiologi (eksternfinansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 7
Saksnr. 34/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi (eksternfinansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 8
Saksnr. 35/20

Vedtakssak: Tilsetting i to stillinger som postdoktor (SKO 1352) i sosiologi (eksternfinansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 9
Saksnr. 36/20

Vedtakssak: Forlenget midlertidig tilsetting som stipendiat

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 10
Saksnr. 37/20

Diskusjonssak: Språkpolitikk ved ISS/Language policy at ISS

Saksdokumenter (Norwegian). 

Language policy at ISS

 
 

Eventuelt

 
Publisert 18. juni 2020 14:21 - Sist endret 19. aug. 2020 10:43