Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 29. april 2020

29. april 2020, kl. 14.15-16.00. Møtet vil foregå via zoom.

SAK 1
Saksnr. 22/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 23/20

Orienteringssaker: Personal

Corona-nytt fra instituttleder.

Iselin Hewitt begynte som stipendiat i samfunnsgeografi 1. april.

Agnes Fauske begynte som stipendiat i sosiologi (OPENFLUX-prosjektet) 6. april.

Edvard Nergård Larsen begynte som postdoktor i sosiologi (FIRMSTRAT-prosjektet) 15. april.

Alexi Gugushvili begynte i stilling som førsteamanuensis i sosiologi 16. april.

 

SAK 3
Saksnr. 24/20

Vedtakssak: Kunngjøring av stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi

Saksdokumenter.

 
SAK 4
Saksnr. 25/20

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stillinger som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 26/20

Diskusjonssak: Bruk av forskerstillinger ved ISS (fortsettelse av sak 12/20)

Saksdokumenter ettersendes.

 
  Eventuelt  
Publisert 22. apr. 2020 16:02 - Sist endret 23. apr. 2020 11:12