Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 12. februar 2020

12. februar 2020, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 7/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 8/20

Orienteringssak: Regnskapsrapport for 3. tertial 2019

Saksdokumenter.

 
SAK 3
Saksnr. 9/20

Orienteringssak: Kommende forlengelser

Saksdokumenter.

 

SAK 4
Saksnr. 10/20

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 postdoktorstillinger (SKO 1352) (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 11/20

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 førsteamanuensisstillinger (SKO 1011) i sosiologi

Saksdokumenter.

 
SAK 6
Saksnr. 12/20

Diskusjonssak: Bruk av forskerstillinger ved ISS

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 7. feb. 2020 16:06 - Sist endret 7. feb. 2020 16:06