Innkalling til konstituerende møte i instituttstyret ved ISS 15. januar 2020

15.01.2020, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

Introduksjon Om styrets roller og mandat ved fakultetsdirektør Gudleik Grimstad  
SAK 1
Saksnr. 1/20
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 2/20

Vedtakssak: Møteplan våren 2020

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr.3/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for tre år uten plikarbeid/fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter.

 
SAK 4
Saksnr. 4/20

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352)/forskerstilling (SKO 1109) (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 5/20

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling i sosiologi (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 6
Saksnr. 6/20

Vedtakssak: Innstilling som førstelektor (SKO 1198)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 8. jan. 2020 21:06 - Sist endret 17. jan. 2020 12:53