Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 12. desember 2018

12. desember 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 40/18
Godkjenning av innkalling og saksliste, og ev spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.
 

 

 

SAK 2
Saksnr. 41/17

Vedtakssak: Møteplan våren 2019

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 42/18

Vedtakssak: Tilsetting i 1-3 stipendiatstilling(er) i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
     
 

Eventuelt

 
Publisert 17. des. 2018 09:41 - Sist endret 17. des. 2018 09:41