Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 28. november 2018

28. november 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 33/18
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 34/18

Vedtakssak: Forslag til budsjett 2019

Saksdokumenter.

 

 

SAK 3
Saksnr. 35/18

Vedtakssak: Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2019-2021

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 36/18

Vedtakssak: Kunngjøring av 1-2 stillinger som førsteamanuensis (SKO 1011) i sosiologi

Saksdokumenter.

 
SAK 5
Saksnr. 37/18

Vedtakssak: Forlengelse av midlertidig stilling som forsker (SKO 1008) i sosiologi (ekstern finansiert).

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 
SAK 5
Saksnr. 38/18

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 6

saksnr. 39/18

 

Orienteringssak: Kunngjøring av 1 stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år uten pliktarbeid eller fire år med 25 % pliktarbeid

Saksdokumenter.

 

Eventuelt

 

Eventuelt

 

 

Eventuelt

Eventuelt

 
Publisert 20. nov. 2018 13:09 - Sist endret 26. nov. 2018 13:41