Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 24. oktober 2018

24. oktober 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 2
Saksnr. 29/18
SAK1

Saksnr. 29/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2018Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Saksdokumenter.

 
SAK 2
Saksnr. 30/18

Orienteringssak: Regnskapsrapport 2. tertial 2018

Saksdokumenter.

 

SAK 3
Saksnr. 31/18

Orienteringssak: Foreløpig fordeling 2019

Saksdokumenter.

 

SAK 4
Saksnr. 32/18

Vedtakssak: Kunngjøring av postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi for fire år med 25% pliktarbeid.

Saksdokumenter.

 
     
 

Eventuelt

 
Publisert 16. okt. 2018 13:35 - Sist endret 16. okt. 2018 13:35