Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 12. september 2018

12. september, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 26/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

 

 

SAK 2
Saksnr. 27/18

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi i tre år (ekstern finansiert)

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 3
Saksnr. 28/18

Orienteringssak: Ny fordelingsmodell ved SV-fakultetet

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 7. sep. 2018 14:58 - Sist endret 7. sep. 2018 14:58