Innkalling til møte i instituttstyret ved ISS 16. mai 2018

16. mai 2018, kl. 14.15-16.00, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus

SAK 1
Saksnr. 11/18
Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.  

SAK 2
Saksnr. 12/18

Vedtakssak: Innstilling: 1-2 stillinger som førsteamanuensis i sosiologi

Saken er unntatt offentlighet og saksdokumenter ettersendes.

 

SAK 3
Saksnr. 13/18

Orienteringssak: Kommende tilsettinger i stipendiatstilling i samfunnsgeografi i tre år (ekstern finansiert)

Saksdokumenter.

 

SAK 5
Saksnr. 14/18

Diskusjonssak: Ny fordelingsmodell ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Saksdokumenter.

 
 

Eventuelt

 
Publisert 11. mai 2018 12:49 - Sist endret 11. mai 2018 12:49