Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 12. desember 2018

12. desember 2018, kl. 14.15-14.45, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Maren Ringstad, Are Hermansen (ikke til stede under sak 41/18), Sigurd Oppegård. Forfall: Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Lolita Dauksta. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 40/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og ev spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes. Are Hermansen meldt seg som inhabil i sak 41/18.

 

 

SAK 2
Saksnr. 41/18

Vedtakssak: Møteplan våren 2019

Vedtak: 

1. 16. januar 2019, kl. 14.15-16.00

2. 13. februar 2019, kl. 14.15-16.00

3. 13. mars 2019, kl. 14.15-16.00

4. 3. april 2019, kl. 14.15-16.00

5. 8. mai 2019, kl. 14.15-16.00

6. 12. juni 2019, kl. 14.15-16.00

 

 

SAK 3
Saksnr. 42/18

Vedtakssak: Tilsetting i 1-3 stipendiatstilling(er) i sosiologi i fire år med 25% pliktarbeid

Vedtak:

A: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Adrian Farner Rogne i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Farner takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4 osv.

B: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Simon Roland Birkvad i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Birkvad takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4 osv.

C: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Liridona Gashi i stilling som stipendiat (SKO 1017) i sosiologi i fire år med 25 % pliktarbeid. Dersom Gashi takker nei går tilbudet videre til innstilte nr. 4 osv.

 
     
 

 

 
Publisert 4. jan. 2019 15:20 - Sist endret 4. jan. 2019 15:20