Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 12. september 2018

12. September 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15. Til stede: Katrine Fangen, Kristian Stokke, Anne Lise Ellingsæter, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Are Skeie Hermansen, Maren Ringstad, Sigurd M.N. Oppegård, Lolita Dauksta. Sekretær: Runar Forsetløkken.

SAK 1
Saksnr. 26/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

 

SAK 2
Saksnr. 27/18

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i sosiologi i tre år (ekstern finansiert)

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Maren Toft i stilling som postdoktor (SKO 1352) i tre år.
 

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 

SAK 3
Saksnr. 28/18

Orienteringssak: Ny fordelingsmodell ved SV-fakultetet

Styret diskuterte notat om ny fordelingsmodell fra fakultetet og instituttets foreløpige svar.

 
Publisert 27. sep. 2018 15:54 - Sist endret 27. sep. 2018 16:10