Protokoll fra møte i instituttstyret ved ISS 22. august 2018

22. august 2018, Instituttstyrerommet 221, Harriet Holters hus, kl. 14.15-15. Til stede: Katrine Fangen, Torbjørn Skardhamar, David Jordhus-Lier, Willy Pedersen, Maren Ringstad, Maren Toft, Liv-Marit Harstad, Lolita Dauksta. Forfall: Kristian Stokke. Sekretær: Inger-Lise Schwab.

SAK 1
Saksnr. 20/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, og evt spørsmål om inhabilitet i saker som skal behandles.

Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

Katrine Fangen og Willy Pedersen meldte seg som inhabil i sak 24/18. David Jordhus-Lier meldte seg som inhabil i sak 25/18.

 

SAK 2
Saksnr. 21/18

Orienteringssak: Vernerunde ved ISS 2018.

Vedtak: Instituttstyret tar rapport fra vernerunde til etterretning.

 

SAK 3
Saksnr. 22/18

Vedtakssak: Kunngjøring av midlertidig stilling som stipendiat (SKO 1017) i samfunnsgeografi for tre år (ekstern finansiert).

Vedtak: Styret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi godkjenner kunngjøringsteksten og vedtar å kunngjøre en stipendiatstilling (SKO 1017) i samfunnsgeografi for 3 år uten pliktarbeid.

Kunngjøringen gjelder under forutsetning av ekstern finansiering.

 

SAK 5
Saksnr. 23/18

Vedtakssak: Midlertidig tilsetting i forskerstilling (SKO 1108) i åtte måneder (eksternt finansiert).

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Sabina Tica i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) i 100 % stilling i åtte måneder.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. 

 
SAK 5
Saksnr. 24/18

Vedtakssak: Midlertidige tilsettinger som forsker (SKO 1108) (eksternt finansiert).

Vedtak: A)Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Liridona Gashi i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) i 100 % stilling i ett år. B) Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Adrian Farner Rogne i midlertidig stilling som forsker (SKO 1108) i 65 % stilling i fire måneder.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering. 

 

SAK 6

Saksnr. 25/18

Vedtakssak: Tilsetting i postdoktorstilling (SKO 1352) i tre år (eksternt finansiert).

Vedtak: Instituttstyret ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi tilsetter Camilla Houeland i midlertidig stilling som postdoktor (SKO 1352) i tre år.

Tilsettingen forutsetter ekstern finansiering.

 
Publisert 5. sep. 2018 10:09 - Sist endret 5. sep. 2018 10:09